6. Ehdokkaiden demokratiakäsitykset

Maria Bäck ja Elina Kestilä-Kekkonen