4. Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot vaalihäirinnästä

Hanna Wass, Veikko Isotalo ja Jarno Limnéll