2. Ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitys ehdokasasettelussa

Josefina Sipinen ja Vesa Koskimaa