Dendriittisoluihin perustuvia syövän immuunihoitoja on mahdollista tehostaa

Helsingin yliopistossa vastikään tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kasvaimiin kohdistuva immuunivaste tehostuu, kun estetään tiettyjen kiinnittymisreseptorien toimintaa dendriittisolujen pinnalla.

Dendriittisolut ovat immuunijärjestelmän tärkein antigeenejä (eli molekyylejä, jotka aiheuttavat immuunivasteen) esittelevä solutyyppi. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä tartunnanaiheuttajiin ja kasvaimiin kohdistuvan immuunivasteen käynnistämisessä. Beta2-integriinit ovat dendriittisolujen pinnalla olevia kiinnittymisreseptoreita, jotka toimivat solujen ja niiden ympäristön välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen välikappaleina.

– Havaitsimme, että integriinivälitteinen kiinnittyminen ympäristöön heikentää dendriittisolujen toimintaa ja soluvaellusta. Vaikutus syntyy säätelemällä solussa olevaa ohjelmaa, joka ohjaa geenien ilmentymistä. Integriinit säätelevät epigeneettisiä muutoksia, kuten kemiallisia muunnelmia histoneista eli proteiineista, joiden ympärille DNA kiertyy kromatiinia muodostettaessa. Säätely vaikuttaa siihen, kuinka tiukasti DNA on kiertynyt histonien ympärille ja kuinka ”avointa” kromatiini on, mikä puolestaan vaikuttaa yksittäisten geenien ilmentymisen mahdollisuuteen, kertoo Susanna Fagerholm Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Mikä on kromatiini? 

Kromatiini on kromosomeissa olevaa, DNA:sta ja proteiineista koostuvaa ainetta. Kromatiinissa oleva DNA toimii solujen geneettisinä piirustuksina. Kromatiinin proteiineista tärkeimpiä ovat histonit, joiden avulla DNA pakataan solun tumaan mahtuvaan tiiviiseen muotoon. Muutokset kromatiinin rakenteessa liittyvät DNA:n kahdentumiseen ja geenien ilmentymiseen. (lähde: NIH)

 

Yksi tärkeimmistä tutkimuksessa tehdyistä havainnoista oli se, että kun integriinien toiminta estetään, dendriittisolut ottavat käyttöön geenien ilmentymisohjelman, jonka avulla ne pystyvät paremmin välittämään soluvaellusta, T-solujen aktivointia ja kasvainten hyljintää. Kasvainten hyljintää voidaan tehostaa myös vaikuttamalla näihin reitteihin keinotekoisesti dendriittisoluissa.

Tutkimus osoittaa, että beta2-integriinit toimivat dendriittisolujen soluohjelmoinnin negatiivisina säätelijöinä. Kun näiden reseptoreiden toimintaa estetään, dendriittisolujen kasvaimiin kohdistuva vaste tehostuu.

– Tämä muistuttaa T-soluihin kohdistuvaa tarkastuspisteen estäjien toimintaa, mutta tässä kohteena ovat dendriittisolut. Kun dendriittisolut ”päästetään irti” estämällä integriinien toimintaa, ne pystyvät aktivoimaan T-soluja entistä tehokkaammin. Tästä avautuu uusia mahdollisuuksia parantaa jo nyt kliinisessä käytössä olevia dendriittisoluihin perustuvia syövän immuunihoitoja, Fagerholm lisää.

Alkuperäinen artikkeli:

Guenther C, Faisal I, Fusciello M, Sokolova M, Ilander M, Harjunpää H, Tallberg R, Vartiainen M, Gonzalez-Granado J-M, Alon R, Cerullo V, Fagerholm SC. 2021. β2-integrin adhesion regulates dendritic cell epigenetic and transcriptional landscapes to restrict dendritic cell maturation and tumour rejection. Painossa, Cancer Immunol Res. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-21-0094