Henkilökunta

Luettelo hydrosfäärin geofysiikan ryhmän henkilökunnasta.
Petteri Uotila (FT)

Petteri on Helsingin yliopiston hydrosfäärin geofysiikan professori, ja hänen erityisosaamisalansa on fysikaalinen meritiede. Hänen tutkimuksensa keskittyy merten rooliin pitkäaikaisissa ilmastoennusteissa. Aiheesta voi lukea lisää Petterin tutkimusportaalin profiilista.

Petteri opettaa meritieteen kursseja sekä kandi- että maisteritasolla.

Eka­ter­ina Ezhova (FT)

Ekaterina on hydrosfäärin geofysiikan yliopistonlehtori, jonka tutkimuskohteena ovat ilmakehä-elokehä-maa vuorovaikutukset sekä ilmaston terveysvaikutukset. Lisätietoa Ekaterinan tutkimuksesta saat hänen tutkimusportaalin profiilista.

Ekaterina vastaa neljän maisteritason kurssin opetuksesta: routa, globaali hydrologia, deskriptiivinen oseanografia sekä dimensioanalyysi.

Ivan Mam­marella (FT)

Ivan on biohydrometeorologian professori, jonka tutkimustyö keskittyy elokehän ja ilmakehän välisiin vuorovaikutuksiin, kuten liikemäärän, energian, kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaihtoon erilaisissa ekosysteemeissä (metsissä, järvissä ja soilla). Lisää hänen tutkimuksestaan voi lukea Ivanin tutkimusportaalin profiilista.

Ivan opettaa kolmea maisteritason kurssia: turbulenssiteoria, jokien ja järvien fysiikka sekä mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssia.

Fa­bio Boeira Dias (FT)

Fabio työskentelee COLD projektin alla, jossa tutkitaan Antarktiksen mannerjäätikön ja Eteläisen jäämeren vaikutusta merijäähän sekä merten kiertoliikkeeseen. Tarkemmin, hänen tutkimuksensa keskittyy merten vaikutusta lämmön kuljetukseen jäähyllyjen alla, sekä kuinka Antarktiksen rannikon ilmiöt vaikuttavat valtamerten suuren mittakaavan liikkeisiin.

Fabio osallistuu meritieteiden perusteiden, dynaamisen oseanografian ja glasiologian kurssien opetukseen.

Aki Vähä (FM)

Aki on tohtorikoulutettava, jonka väitöskirjatyö koskee kaasujen kuljetusta vesiympäristöissä. Akin tämänhetkinen tutkimustyö koskee pyörrekovarianssimittauksia jotka suoritettiin KITEX -kampanjan aikana Kitisellä vuonna 2018. Hänen aikaisempi tutkimuksensa koskee mm. veden turbulenssia. Lisää Akin tutkimuksesta voi lukea hänen tutkimusportaalin profiilista.

Joonatan Ala-Könni (FM)

Joonatan on tohtorikoulutettava, jonka väitöskirjatutkimus keskittyy järvien fysiikkaan, erityisesti kaasujen vaihtoon talvi- ja kevätkaudella. Hän opettaa hydrosfäärin geofysiikan mittausmenetelmien kurssia.

Tereza Uhlikova (FM)

Tereza on tohtorikoulutettava, jonka väitöskirjatutkimus keskittyy Arktisen amplifikaation vaikutuksiin äärevien säätilanteiden kannalta Pohjois-Euroopassa.

Cecilia Äijälä (FM)

Cecilia Äijälä on väitöskirjatutkija, jonka tutkimus keskittyy meren, merijään ja ilmakehän vuorovaikutuksiin jäämerellä. Väitöskirjatutkimus on osa PolarRES projektia, ja hänen ohjaajanaan toimii Prof. Petteri Uotila. Cecilia sai vesivaipan geofysiikan maisteritutkintonsa Helsingin Yliopistossa vuonna 2020, jossa hän opiskeli myös tietojenkäsittelytiedettä. Lisätietoa Cecilian tutkimuksesta saat hänen tutkimusportaalin profiilista.