Fisheries and Environmental Management

Monitieteistä tutkimusta meriympäristön riskien hallinnassa

Meriympäristön tehokas suojelu vaatii monitieteisiä lähestymistä. Useimmat merta uhkaavista riskeistä ovat ihmisten aiheuttamia, jolloin ongelmien ratkaisu edellyttää taloudellisia, teknisiä tai lainsäädännöllisiä muutoksia. Tätä varten ekologinen tieto meriekosysteemien toiminnasta tulee yhdistää ihmistoiminnan aiheuttamiin paineisiin sekä ratkaisujen vaikuttavuuteen. Kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmä keskittyy ekosysteemien ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Tutkimme luonnonvarojen ja meriympärsitön käyttöön liittyviä riskejä, kehitämme päätösanalyysityökaluja sekä tarkastelemme erilaisen tiedon yhdistämistä todennäköisyysmalleilla. Tähtäämme työssämme poikkitieteelliseen yhteistyöhön muiden tutkimusryhmien sekä sidosryhmien kanssa.

Uutisia