Farmaseuttinen spektroskopia ja kuvantaminen

Tutkimusryhmämme on keskittynyt spektroskopian ja kuvantamisen hyödyntämiseen farmaseuttisissa sovelluksissa. Panostamme erityisesti erilaisten värähdysspektroskopia-, massaspektrometria- sekä kuvantamismenetelmien kehittämiseen lääkkeiden tutkimisessa. Tämä pitää sisällään kaikki lääkekehityksen vaiheet preformuloinnista formulointiin ja lääkkeiden valmistukseen sekä lääkkeiden kulkeutumiseen ja vaikutuksiin kehossa. Spektroskopia- ja kuvantamismenetelmillä saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi niukkaliukoisten lääkeaineiden formuloinnissa. Teemme yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa sekä toimimme useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa.

Uutisia