Environmental Epigenetics Laboratory

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää miten varhainen ympäristö, perimä ja sattuma yhdessä vaikuttavat siihen mitä me olemme. Erityisesti meitä kiinnostaa epigenomin rooli ympäristön vaikutusten välittäjänä. Selvittämällä molekulaariset mekanismit, joilla ympäristö vaikuttaa epigenomiin, geenien säätelyyn ja sikiönkehitykseen, ymmärrämme ominaisuuksiemme alkuperän sekä normaalissa kehityksessä että kehityshäiriöissä. Keskeiset ympäristötekijät tutkimuksessamme ovat raskaudenaikainen alkoholialtistus sekä hedelmöityshoidot.