Henkilöt

Tutkimusryhmän jäsenet
Janne Lundén (Apulaisprofessori)

Valmistuin eläinlääketieteen lisensiaatiksi 1997 Helsingin yliopistosta, minkä jälkeen olen syventänyt akateemista ja ammatillista osaamistani elintarviketurvallisuuden hallinnassa sekä viranomaisvalvonnan että elintarvikealan näkökulmasta. Olen toiminut vuodesta 2020 elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessorina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla. Tavoitteenani on lisätä riskinhallinnan, erityisesti elintarvikevalvonnan tieteellistä pohjaa ruokamyrkytysten vähentämiseksi.

 

Jasmin Joenperä (Väitöskirjatutkija)

Työskentelen tutkijana ELIPET-hankkeessa ja tutkin työssäni elintarvikepetosten torjuntaa. Olen valmistunut eläinlääkäriksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015. Valmistumisen jälkeen tein potilastyötä ja valvontatehtäviä, kunnes aloitin tutkijana vuonna 2018. Työssäni pidän erityisesti tutkimusaiheen monipuolisuudesta – elintarvikepetosten torjunta vaatii monen eri alan osaajien yhteistyötä. Suoritan työni ohessa erikoiseläinlääkärin tutkintoa ympäristöterveydenhuollon alalta. Vapaa-ajallani harrastan partiotoimintaa, ulkoilua ja käsitöitä. 

    

Katri Kiviniemi (Väitöskirjatutkija)

Olen valmistunut eläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Lisäksi olen suorittanut ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkärin tutkinnon vuonna 2018. Aloitin väitöskirjatyöskentelyn Janne Lundénin tutkimusryhmässä syksyllä 2019.  

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on löytää elintarvikevalvonnalle uusia keinoja puuttua toistuvasti elintarvikelainsäädäntöä rikkovien elintarviketoimijoiden menettelytapoihin. Näillä uusilla keinoilla heikoimpia toimijoita voitaisiin kannustaa parantamaan omaa riskinhallintaansa tai tarvittaessa pakottaa ne noudattamaan säädöksiä, mikä parantaisi elintarviketurvallisuutta. Olen työskennellyt pitkään kunnallisessa elintarvikevalvonnassa, joten tutkimusaiheeni on mielestäni todella innostava. 

Vapaa-ajallani nautin ajan viettämisestä perheeni kanssa, liikunnasta ja kesämökkeilystä.

         

Mikko Kosola (Väitöskirjatutkija)

Olen väitöskirjatutkijana projektissa, jossa tutkitaan elintarvikevalvonnan vaikutusta kansanterveyteen. Valmistuin eläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta keväällä 2020 ja aloitin väitöskirjan tekemisen samana keväänä. Aikaisemmalta koulutukseltani olen tilastotieteilijä ja niitä töitä olen tehnyt pääasiallisesti ravitsemustutkimuksen parissa, joten tutkimusmielenkiintoni kohdistuukin ruokaan monesta näkökulmasta.

Jenni Kaskela (Väitöskirjatutkija)

                           

Niina Piira (Väitöskirjatutkija)