Uusi tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Eläinten hyvinvointitutkimusta edustaa Helsingin Yliopistosta dosentti Laura Hänninen, varajäsenenä ELT Caludio Olivieiro. Professori Olli Peltoniemi jatkaa neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten hyvinvoinnin tasoa Suomessa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista aloitteista ja ehdotuksista. Neuvottelukunnan on tarkoitus edistää myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin arvostusta yhteiskunnassa. Viime vuosien aikana neuvottelukunta esittänyt kannanottoja muun muassa eläinsuojelulain uudistustyöstä, eläinten hyvinvoinnin opetuksesta sekä vasikoiden nupoutuksesta ja sikojen kastraatiosta.

- Odotan kiinnostavaa kautta ja avartavia keskusteluja, kertoo Laura Hänninen. Eläinten hyvinvoinnin, yhteiskunnan arvojen ja taloudellisten realiteettien välimaastossa luoviminen ei tule olemaan lähitulevaisuudessakaan helppoa. Tarvitaan neuvottelukuntien kaltaisia keskustelevia elimiä, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Suomessa on kolme eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin lisäksi on asetettu neuvottelukunnat seura- ja harrastuseläimille  (pj. Mika Leppinen) sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin käytettäville eläimille  (pj. Outi Vainio).

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokoonpano 2016 - 2019

Lisätietoja

dosentti Laura Hänninen, p. 0504151180, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, maa- ja metsätalousministeriö p. 0295 162 436, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Hyvinvoinnin neuvottelukuntien kokouksista raportoidaaan elaintieto.fi - sivulla