Uusi eläinten hyvinvoinnin, lain ja etiikan tieteellinen asiantuntija

ELT Kirsi Swan on suorittanut eläinten hyvinvointitieteen, etiikan ja eläinsuojelun eurooppalaisen eläinlääkärien erikoistumistutkinnon.

-Tutkintoa suorittaneessani perehdyin eläinten hyvinvointitieteeseen ja tutkimukseen, eläinetiikkojen periaatteisiin sekä Euroopan Unionin eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja soveltamiseen. Tämän tutkinnon tuomaa asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi eläinsuojelulainsäädännön kehittämisessä ja tulkinnassa mutta myös joka päiväisessä käytännön eläinlääkärin työssä, kertoo ELT Kirsi Swan, Dip ECAWBM(AWSEL).

-Opiskelin tutkintoa varten pääosin työssäoppimisena väitöskirjatutkimukseni ja valvontaeläinlääkärin työni ohessa. Pidin lokikirjaa potilaspäiväkirjan tapaan, ja analysoin tapauksia tieteellisesti eläintenhyvinvoinnin, asiaan liittyvän lainsäädännön ja eläineettisten näkökulmien kautta. Keskustelin tapauksista ohjaajieni ja muiden alalle erikoistuvien kanssa kotimaassa sekä kansainvälisesti. Lisäksi minun tuli julkaista kaksi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, ottaa osaa kansainvälisiin kongresseihin ja toimia aktiivisesti alaan liittyvissä tehtävissä. Itse esimerkiksi kuulun eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokuntaan sekä eläinkoehankelupalautakuntaan, kertoo Swan opiskelustaan.

-Tutkinnon suorittaminen vastasi kolmen vuoden kokoaikaista työtä. Suoritteiden hyväksymisen jälkeen sain lopulta oikeuden osallistua kaksipäiväiseen tenttiin. Tentti järjestettiin tänä vuonna Pisassa Italiassa, ja se sisälsi sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä, kuvaa Swan.

Suomessa on nyt kolme alan erikoistumispätevyyden saanutta eläinlääkäriä, ELT Kirsi Swanin lisäksi dosentti Laura Hänninen ja ELT Ann-Helena Hokkanen. Professori Anna Valros on koulutusohjelman nimeämä kansainvälisesti tunnettu erikoisosaaja (associate member). Kaikki toimivat Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen tutkijoina.

Yhteystiedot:

etunimi.sukunimi@helsinki.fi