Suomalais-brittiläinen tutkimushanke sai arvostetun rahoituksen

Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) myönsi merkittävän tutkimusrahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään uudenlaisia lämpökuvantamiseen perustuvia keinoja eläinten tunteiden mittaamiseen.  Voitokkaan tutkimussuunnitelman ovat laatineet Helena Telkänranta, joka toimii nykyään tutkijana brittiläisessä Bristolin yliopistossa, sekä professori Michael Mendl, joka on maailman johtavia asiantuntijoita eläinten tunteiden tutkimuksessa ja toimii niin ikään Bristolin yliopistossa. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat myös professori Rebecca Whay ja tutkija Elizabeth Paul.

Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) on kansainvälinen tieteellinen järjestö, joka tukee eläinten oloja parantavaa tutkimusta rahoituksen ja tiedonvälityksen keinoin. Rahoituksista merkittävin on muutamien vuosien välein jaettava Animal Welfare Research Award, jonka suuruus on 50.000 Britannian puntaa. Summa myönnetään innovatiivisimmaksi ja tieteellisesti laadukkaimmaksi arvioidulle uudelle tutkimussuunnitelmalle, ja se käytetään tutkimuksen toteuttamiseen.

Palkitun hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on tuoda eläinlääkärien, maataloustuottajien, neuvojien ja muiden eläinalan ammattilaisten ulottuville uusia keinoja, joilla eläinten tuntemuksista voidaan saada objektiivista tietoa silloinkin, kun eläin ei ilmaise niitä käyttäytymisellään. Tutkimusvälineenä on lämpökamera, jota on jo aiemmin käytetty jonkin verran eläinten tunteiden tutkimuksessa. Tähänastisilla lämpökameramenetelmillä on eräs merkittävä rajoitus: ne mittaavat eläimen kokeman kiihtymyksen voimakkuutta mutta eivät sitä, onko tunnetila myönteinen vai kielteinen. Juuri myönteisten ja kielteisten tunnetilojen erottaminen on lämpökameralla tehtävän tunnetutkimuksen ”Graalin malja”. Siihen Telkänranta ja Mendl kollegoineen kehittävät nyt tutkimushankkeessaan uudenlaisia ratkaisuja.

Tärkeässä roolissa tämän uuden hankkeen taustalla on ollut Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus. Osa Telkänrannan ja Mendlin kehittämästä uudesta lähestymistavasta perustuu siellä aiemmin tehtyihin, pian julkaistaviin tutkimuksiin, joihin ovat osallistuneet Telkänrannan lisäksi, mm. professori Outi Vainio ja tutkijat Miiamaaria Kujala, Sanni Somppi, Heini Törnqvist, Mari Vainionpää ja Aija Koskela.

 

LisätietoaHelena Telkänranta, helena.telkanranta@bristol.ac.uk

UFAW tiedote