Juliana von Wendtin säätiön apuraha porsaiden hyvinvointia lisäävän sovelluksen kehitystyöhön

Juliana von Wendtin säätiö on myöntänyt apurahan Helsingin yliopiston professori Anna Valrosin johtamalle tutkimusryhmälle porsaiden hännänpurentaa vähentävän SAPARO-sovelluksen kehitystyöhön. Eläinten Avuksi -apuraha myönnetään hankkeelle, joka edistää tuotantoeläinten terveyttä ja mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen. Hännänpurenta on yleinen sikojen käyttäytymishäiriö, SAPAROn avulla tuottaja löytää oman kasvattamonsa riskitekijät ja voi laatia toimenpidesuunnitelman olosuhteiden parantamiseksi.

Kipua ja tulehduksia aihauttava hännänpurenta on sioilla yleinen stressireaktio esimerkiksi ruokinnassa, sikalan ilmastoinnissa tai virikkeissä ilmeneviin puutteisiin. Useimmissa maissa hännänpurentaa estetään katkaisemalla porsaiden hännät, mikä ei poista eläinten hyvinvointiongelmaa eikä sen syitä. Suomessa sikojen häntien typistäminen on ollut kiellettyä vuodesta 2003, mutta sikojen hännänpurenta on edelleen iso ongelma. 

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa kehitetään professori Anna Valrosin johdolla suomalaisten sikatilojen käyttöön sovellusta, joka helpottaa hännänpurennan merkkien tunnistamista ja seuraamista sikaloissa paikan päällä. SAPARO-sovelluksen avulla tuottaja löytää oman kasvattamonsa riskitekijät ja voi laatia toimenpidesuunnitelman olosuhteiden parantamiseksi. SAPAROa kehitetään Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella lihasikaloiden käyttöön. Juliana von Wendtin säätiön tuella sovelluksesta muokataan välikasvattamoiden olosuhteisiin sopiva versio. Porsaat elävät välikasvattamoissa vieroituksen jälkeisen, lihasikalaan siirtoa edeltävän ajan. Tuottajat saavat SAPARON käyttöönsä ilmaiseksi. 

Lisätietoja: 

prof. Anna Valros, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta p. 050 4151242 
anna.valros@helsinki.fi

Marianna Norring, Juliana von Wendtin säätiön toiminnanjohtaja p. 050 3246923