FareWellDock - Sikojen häntien puolesta

Sikojen hännänpurenta on yksi suurimmista sianlihatuotantoa vaivaavista eläinten hyvinvointi- ja terveysongelmista. Hännänpurenta aiheuttaa myös suuria tuotannonmenetyksiä ja lisätyötä tilallisille. Vaikka häntien typistys ehkäisykeinona on periaatteessa kielletty EUn alueella, typistys on yleisesti käytössä useammissa EU-maissa. Suomessa hännäntypistys on kokonaan kielletty, mutta meilläkin hännänpurenta on yleinen ja vakava ongelma. Hännänpurennan ehkäisemiseksi, ja hännäntypistyksen vähentämiseksi, tarvitaan lisätietoa sekä hännäntypistyksen ja hännänpurennan aiheuttamista hyvinvointiongelmista, että hännänpurennan tehokkaammista ehkäisykeinoista.

FareWellDock: Ending tail docking and tail biting in the EU – Hazard characterization and exposure assessment of a major pig welfare problem- hanke keskittyy tuottamaan tietoa laajemman häntien typistyskiellon tueksi EUssa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Anna Valros.

Hankkeessa on mukana tutkijoita seitsemästä EU-maasta (FI, SE, NO, DK, UK, NL, FR) ja kahdeksasta eri yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta. Lisäksi EUn ulkopuolisena yhteistyökumppanina on tutkija USAsta (USDA). Hanke menestyi ensimmäisessä Era-Net ANIHWA-haussa 2013, ja jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Lisätietoja:

prof Anna Valros (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

 

 http://farewelldock.eu/