Eurooppalainen tunnustus suomalaisille eläinten hyvinvointutkijoille

ELT Ann-Helena Hokkanen ja ELT Camilla Munsterhjelm ovat saaneet eurooppalaisen eläinlääkärien erikoistumistutkintonimikkeen 'European Veterinary Specialist in Welfare Science, Ethics and Law - Dip ECAWBM-AW. Professori Anna Valros nimitettiin koulutusohjelmaan erikoisasiantuntijaksi. Kyseessä on uusi eurooppalainen eläinlääkärikoulutus; eläinten hyvinvointitieteen, etiikan ja eläinsuojelun erikoiseläinlääkäritutkinto.

"Kun uutta eurooppalaista eläinlääkärien erikoistumisohjelmaa perustetaan, on ensin löydettävä riittävästi kouluttajia, joiden ympärille koulutus perustuu. Kouluttajina ovat sekä  ns. de facto-diplomaatit, riittävän kokeneet ja tunnetut alan eläinlääkärit sekä muun kuin eläinlääkärin peruskoulutuksen saaneet osaajat. Suomessa on nyt neljä tämän erikoistumisalan kouluttajaa, sillä dosentti Laura Hänninen sai de-facto statuksen vuonna 2012. Tästä on hyvä lähteä kehittämään uusien eurooppalaisten osaajien koulutusta Suomessa,  iloitsee  professori Anna Valros.

Uusi erikoistumisohjelma ei helpota vain oman osaamiseni syventämistä tulevaisuudessa vaan tarjoaa erikoistumismahdollisuuden usealle muullekin eläinsuojelualalla ja hyvinvointitutkimuksessa toimiville eläinlääkäreille aluehallintovirastoissa, teurastamoilla, ministeriössä ja EVIRAssa, sanoo ELT Ann-Helena Hokkanen.

Tämä erikoisosaaminen on eläinlääketieteen kentässä vielä nuorta, joten on hyödyllistä päästä tutustumaan muiden maiden tähän alaan erikoistuneisiin eläinlääkäreihin. Erityisesti odotan Pohjoismaista yhteistyötä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja pohjoismaisen yhteistyön kautta erikoistumisalasta saa rakennettua varmasti hyvin mielenkiintoisen, mainitsee ELT Camilla Munsterhjelm.

De facto - diplomaattien tuli näyttää, että he ovat viimeisen 7 vuoden aikana tehneet pääsääntöisesti töitä eläinten hyvinvoinnin, etiikan ja eläinsuojelun parissa, ja että myös tämänhetkiset työtehtävät liittyvät alaan. Lisäksi piti osoittaa osaaminen yksityiskohtaisesti kaikilta kolmelta osa-alueelta, sekä listata vähintään 6 ja enintään 10 alaan liittyvää tieteellistä julkaisua. Erikoisosaajat (Associate members) ovat pitkään alalla toimineita henkilöitä, joilla ei ole eläinlääkärin peruskoulutusta, mutta he ovat kansainvälisesti hyvin tunnettuja alan asiantuntijoita, joiden erikoisosaamisella haluttiin vahvistaa koulutusohjelmaa. 

Yhteystiedot:

prof. Anna Valros, p. + 358 29 415 74 00
ELT Ann-Helena Hokkanen, p. +358 400 489123
ELT Camilla Munsterhjelm, p. + 358 50 5942240

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

http://www.ecawbm.com