Eläinten intressit paremmin lainsäädännön valmistelussa huomioon - Anna Valrosille ja Laura Hänniselle puolen miljoonan rahoitus osana uutta hanketta

Professori Anna Valros on yhdessä Laura Hännisen kanssa saanut osana 3,5, miljoonan euron SILE-hanketta rahoitusta eläinten intressien huomioimiseen lainsäädännön valmistelussa.

Lainsäädäntö voi aiheuttaa kenelle tahansa odottamattomia ja tarpeettomia haittoja, jos lainsäädännön tietoperusta on puutteellinen. Riski on erityisen suuri hiljaisille toimijoille, joilla ei ole elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Hiljaisiin toimijoihin sisältyvät myös eläimet, joilta luonnollisesti puuttuu täysin mahdollisuus osallistua lainsäädäntöprosesseihin. 

Suomen Akatemia on myöntänyt 3,5 miljoonaa euroa tutkimusjohtaja Kati Rantalan johtamaan kolmivuotiseen SILE-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kuinka hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja kuinka heihin – tai niihin – kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat.

Professori Anna Valros eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta on yhdessä Laura Hännisen kanssa saanut puolen miljoonan euron rahoituksen hankkeen osuuteen, joka keskittyy eläimiin hiljaisina toimijoina.

– Tavoitteenamme on selvittää, miten eläinten intressejä otetaan niitä koskevassa lainsäädännön valmistelussa huomioon, ja miten tätä prosessia voisi tulevaisuudessa kehittää, Anna Valros toteaa.

SILE tutkii lisäksi Covid 19 -pandemian vaikutuksia lainsäädäntöpolitiikkaan. Hanke pyrkii kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainsäädäntöä.

SILE-hankkeessa on Helsingin yliopiston lisäksi mukana edustajia myös Turun ja Lapin yliopistoista sekä THL:stä.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus