Hevosen uni ja lepo

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia hevosten hyvää lepoa, unihäiriöitä ja niihin vaikuttavia olosuhteita.

Hevoset nukkuvat noin 2,5-5 tuntia päivässä ja niiden uni jakautuu vilkeuneen ja syvään uneen. Lisäksi hevoset lepäävät ja torkkuvat seisaallaan. Hevosen unesta on niukalti tietoa. On oletettu, että hevosen on välttämätöntä päästä makuulle nukkuakseen kunnolla, koska se ei kykene vaipumaan vilkeuneen seisaallaan. Hevosen uni häiriintyy herkästi ympäristön muutosten, kuten laitumelle siirtymisen yhteydessä. Poikkeustilanteissa hevonen voi lykätä makuulle menoaan jopa kuuden viikon ajan. Ei tiedetä mitä vaikutuksia unen ja levon lykkääntymisellä on hevoselle. Hevosen kyky lykätä unta on poikkeuksellinen eläinten piirissä. Nykyisellään unen määrää tai laatua ei voida mitata pelkästään havainnoimalla käyttäytymistä.

 

Osallistu kyselyyn / Delta i enkäten / Participate to survey

Uneton tallissa?

Hevosenomistaja – Osallistu kyselyyn!

Hevosten lepokäyttäytymistä ja siihen liittyviä häiriöitä selvitetään Helsingin ja Norjan Nord yliopistojen sekä Hevostietokeskuksen yhteisessä tutkimushankkeessa. Hevosen omistajille suunnatulla kyselyllä kartoitetaan uniongelmien yleisyyttä ja niihin liittyviä tekijöitä. Kysely on auki 31.3.2023 asti ja vastaaminen onnistuu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi lahjakorttia hevostarvikeliikkeeseen.

Sömnlös i stallet?

Hästägaren – Delta i enkäten!

Hästens vilobeteende och sömnstörningar studeras i ett forskningsprojekt tillsammans med Helsingfors universitet, Nord Universitet och Hästinformation centrum. Undersökningen är riktad till hästägare, och den kartlägger vilka faktorer påverkar sömnstörningar hos hästar och hur många hästar drabbas av det. Enkäten är öppen till 31.3.2023 och kan svaras på Finska, Svenska, Norska och Engelska. Två presentkort till hästbutik lottas ut bland alla deltagare.

Sleepless in the Stable?

Horse owner – Participate to survey!

Horse resting behavior and sleep disturbances are studied in a research project together with University of Helsinki, Nord University and Finnish Equine Information Centre. A questionnaire targeted to horse owners is launched to discover the prevalence and factors associated with sleep disturbances. The questionnaire is open untill 31.3.2023 and can be answered in Finnish, Swedish, Norwegian and English. Two gift cards to a horse accessory store is drawn among the respondents.  

Tutkimusryhmä

Hevosen unta, unen mittaustekniikkaa ja unikäyttäytymistä sekä unihäiriöitä selvittää monitieteinen tutkimusryhmä Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Mukana on hevoseläinlääkäreitä, eläinten käyttäytymistutkijoita, neurologi sekä opiskelijoita.

apulaisprofessori Anna Mykkänen, anna.mykkanen@helsinki.fi, kotisivu

erikoistuva eläinlääkäri Iina Brotherus, iina.brotherus@helsinki.fi

dosentti Laura Hänninen, laura.hanninen@helsinki.fikotisivu

apulaisprofessori Tarja Pääkkönen, tarja.paakkonen@helsinki.fikotisivu

dosentti Marianna Norring, marianna.norring@helsinki.fikotisivu

apulaisprofessori Peter Krawczel, peter.krawczel@helsinki.fihome page

erikoistuva eläinlääkäri mira.hamalainen@helsinki.fi, Mira Hämäläinen

tohtorikoulutettava Heli Suomala heli.suomala@helsinki.fi

ELL Anna-Mari Olbricht, Hevostietokeskus, anna-mair.olbricht@hevostietokeskus.fi

apulaisprofessori Emma Ternman, Nord Universitet, Norja

eläinten kouluttaja Tuire Kaimio

Tutkimuksen tavoitteet

Selvitämme vakavasti unihäiriöisten hevosten ja niiden hyvinnukkuvien tallikaverien unen fysiologiaa sekä unikäyttätymisen piirteitä ja kehitämme talliolosuhteisiin sopivan oppimistestin, jolla mitata hevosten kogitiivisia kykyjä.Tutkimme kuivikkeiden laadun, kuivikekerroksenpaksuuden ja sosiaalisen kontaiytin vaikutusta hevosen unikäyttäytymiseen ja lepoon.

Teemme pohjoismaisen omistajakysely, jossa kartoitamme uniongelmien yleisyyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Rahoitus

Tutkimus on saanut rahoitusta Maa-ja metsätalousministeriön Maatilojen kehittämisrahastosta (MAKERA) sekä Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiöstä.