Yhteistyö suomalaisten Biopankkien kanssa

THL Biopankki ja Auria Biopankki
THL Biopankki

Botnia-tutkimus tekee yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) omistaman THL Biopankin kanssa ja siirtää niiden henkilöiden tutkimustietoja ja näytteitä biopankkiin, jotka antavat luvan siirtoon. Botnia-tutkimuksen (Botnia perhe-, PPP Botnia-, SIB-, MIX ja iPSC-tutkimukset) vanhat aineistot, jotka on kerätty ennen vuotta 2016, on siirretty THL Biopankkiin julkisella tiedonantomenettelyllä. Tiedotimme loppuvuodesta 2015 aineistojen siirrosta kattavasti kansallisissa sanomalehdissä (Virallinen lehti, Helsingin Sanomat ja Huvudstadsbladet) ja niiden paikkakuntien paikallislehdissä, joissa on tai on joskus ollut Botnia-keskus.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on löytää väestön terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä keinoja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tutkimustulosten toivotaan auttavan sairauksien ehkäisyssä ja turvallisempien, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoitojen kehittämisessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu aina kirjalliseen suostumukseen. Tutkittava voi koska tahansa myöhemminkin kieltää näytteiden ja tietojen käytön THL Biopankissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti THL Biopankkiin. Näytteiden ja tietojen käsittely perustuu biopankkilakiin (688/2012).

Lisätietoja THL Biopankista, näytteenantajan oikeuksista ja biobankkitutkimuksesta THL Biopankin internet-sivuilta.

 

Auria Biopankki

Direva-tutkimus on Pohjanmaan hyvinvointialueen diabetesrekisteri, joka toteutetaan yhteistyössä Botnia-tutkimuksen sekä Helsingin yliopiston ja Lundin yliopiston kanssa. Direva-tutkimuksen näytteet ja aineistot siirrettiin Auria Biopankkiin 1.1.2017. Direvan vanhat aineistot, jotka on kerätty ennen vuotta 2017, on siirretty AURIA biopankkiin julkisella tiedonantomenettelyllä, jolloin siirrosta on tiedotettu kattavasti sanomalehti-ilmoituksilla. Tiedotteessa pyydettiin tutkimukseen osallistuneita ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa, jos ei halunnut että häneen liittyviä tutkimusaineistoja siirretään biopankkiin. Jatkossa DIREVA-tutkimuksen uusilta tutkittavilta pyydetään erillinen biopankkisuostumus.

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki ja sen näytekokoelmassa on noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä ja sen ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu aina kirjalliseen suostumukseen. Tutkittava voi koska tahansa myöhemminkin kieltää näytteiden ja tietojen käytön AURIA Biopankissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Biopankkiin. Näytteiden ja tietojen käsittely perustuu biopankkilakiin (688/2012).

Lisätietoja biopankista AURIA biopankin internetsivuilta.