DIREVA ja Beat-DKD

Direva on Pohjanmaan hyvinvointialueen diabetesrekisteri, joka toteutetaan yhteistyössä Botnia-tutkimuksen, Helsingin yliopiston ja Lundin yliopiston kanssa.
Direva

Direva on pitkäntähtäimen seurantatutkimus, joka on alkanut vuonna 2007. Vuonna 2022 rekisterissä on jo lähes 8000 diabeetikkoa. Pohjanmaan hyvinvointialueella on arvioitu olevan noin 10 000 diabetesta sairastavaa henkilöä.

Tavoitteena on diabeteksen aikaisempaa parempi, yksilöllinen hoito. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme lisää tietoa diabetekseen sairastuneista sekä sairauden kulusta. Tavoitteenamme on rekisteröidä kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin diabetesta sairastavat henkilöt mahdollisimman kattavan ja luotettavan tiedon saamiseksi. Lisätietoa DIREVA:n internetsivuilta.

Beat-DKD

Beat-DKD on DIREVA:n, FinnDiane –tutkimuksen ja muiden eurooppalaisten partnereiden välinen yhteistyöprojekti, jossa tutkitaan diabetekseen liittyviä munuaissairauksia. Tämän EU-rahoitetun (IMI/115974, Biomarker Enterprise to Attack DKD - BEAt-DKD) yhteistyöprojektin tavoitteena on selvittää diabeetikon munuaissairauden syntymistä ja kehitystä, jotta voitaisiin tunnistaa diabeetikoita, joilla on riski sairastua munuaissairauksiin sekä tarjota tehokasta hoitoa ehkäisemään sairauden kehitystä. Tutkimuksessa seurantatietoa kerätään diabeetikkojen munuaissairauden kehityksestä, ja tutkitaan verestä ja virtsasta uusia merkkejä, jotka ennustavat diabeetikoiden munuaissairauden nopeaa kehitystä.