SIB- ja MIX-tutkimukset

Vuosina 1994-2002 Botnia-perhetutkimus laajennettiin myös muualle Suomeen.
SIB-tutkimus

SIB-tutkimuksessa rekrytoimme sanomalehti-ilmoitusten ja diabeteshoitajien avulla tietyiltä alueilta perheitä, joissa kahdella sisaruksella oli todettu tyypin 2 diabetes. (SIB on lyhennys englanninkielisestä sanasta "sibling", joka tarkoittaa sisarusta). Avasimme useita määräaikaisia tutkimuskeskuksia (mm. Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Porissa) tutkimusta varten. Perheitä seurattiin Botnia-perheiden tapaan, jos heillä oli mahdollisuus tulla Helsinkiin tai johonkin muuhun Botnia-keskukseen.

MIX-tutkimus

Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta esiintyy usein samassa perheessä. Voivatko osittain samat perinnölliset tekijät olla näiden molempien diabetestyyppien taustalla?

Vuonna 2002 aloimme sanomalehti-ilmoitusten avulla rekrytoida perheitä, joissa esiintyy sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta (=sekaperheet, MIX-perheet). Näiden perheiden tyypin 2 diabetespotilaat tutkittiin tarkoin insuliinin tuotannon, insuliiniherkkyyden sekä diabeteskomplikaatioiden osalta. Lisäksi mitattiin myös kaulavaltimoiden kalkkeutumisaste ultraäänellä (carotisultraääni). Muutosten etenemisvauhti arvioitiin 3 vuoden seurannalla.