Keskukset ja henkilöt

Botnia-tutkimuksella on kolme tutkimuskeskusta Suomessa, (Helsinki, Vaasa ja Pietarsaari) ja yksi Malmössa, Ruotsissa.
HELSINKI

Botnia-tutkimuksen tutkimustoiminta (tutkimuskäynnit ja laboratoriotyö) tapahtuvat Biomedicum Helsingissä, joka sijaitsee Meilahden sairaala-alueella.

Helsingissä tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikön (CAMM-tutkimusohjelma) ja Suomen molekyylilääketieteen Instituutin FIMM:in sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja HYKS:n endokrinologian klinikan kanssa.

Botnia-tutkimus on osa Suomen Akatemian Kompleksitautien genetiikan huippuyksikköä - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen (2018-2025). Suomen Akatemian huippuyksiköt edustavat oman tieteenalansa ehdotonta kansainvälistä kärkeä.

Tiinamaija Tuomi, LKT, Dosentti

Tutkimusjohtaja

tiinamaija.tuomi@hus.fi

Tiinamaija Tuomi johtaa Botnia-tutkimusta yhdessä Leif Groopin kanssa. Hän on osastonylilääkäri endokrinologian klinikassa, Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Hän toimii ryhmänjohtajana Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen Instituutissa (FIMM). Lisäksi on hän Suomen Akatemian Kompleksitautien genetiikan huippuyksikön varajohtaja (FIMM 2018-2025).

Leif Groop, LKT, Professori

Tutkimusjohtaja

leif.groop@med.lu.se

Leif Groop on Botnia-tutkimuksen perustaja ja johtaa sitä yhdessä Tiinamaija Tuomen kanssa. Hän on Endokrinologian Emeritus professori Lundin Yliopistossa sekä tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen Instituutissa (FIMM). 

Liisa Hakaste, LKT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Post-doc tutkija, Kliininen koordinaattori

liisa.hakaste@hus.fi

Liisa Hakaste on väitellyt Lontoon yliopistossa (Imperial College) aiheenaan syntymäpainon yhteys aikuisiän sydän- ja verisuonitauteihin ja kolesteroliin. Hän toimii Botnia-tutkimuksessa Post-doc tutkijana ja klinisenä koordinaattorina vastuualueenaan PPP-Botnia, hypoglykemia ja uusien diabetestyyppien fenotyypit.

Jarno Kettunen, LT

Tutkijatohtori, FinnMODY-projektin koordinaattori

jarno.kettunen@helsinki.fi

Jarno Kettunen on tutkijatohtori, joka koordinoi MODY diabetekseen liittyvää FinnMody projektia.

Mikko Lehtovirta, LKT

Tutkijatohtori, Sinkki- ja iPSC-projektien koordinaattori

mikko.lehtovirta@helsinki.fi

Om Dwivedi, PhD

Tutkijatohtori

om.dwivedi@helsinki.fi

Vasudha Ahuja, MD, PhD

Tutkijatohtori

vasudha.ahuja@helsinki.fi

 

Minna Harsunen, LT, lastentautien el.

Tutkijatohtori

minna.harsunen@hus.fi

Minna Harsusen tutkimuksen painopisteet ovat lapsuus- ja nuoruusiän vasta-ainenegatiivisen diabetesmuodon karakterisointi ja tyypin 1 diabeteksen mahdollinen luokittelu alaryhmiin: beeta-solutoiminnan ja insuliinipuutoksen arviointi sekä potilaiden geneettinen karakterisointi FinnMODY-projektin puitteissa sekä lievän haimatulehduksen merkitys tyypin 1 diabeteksen synnyssä.

 

Iiro Karhiaho, LL

Tohtorikoulutettava

iiro.karhiaho@hus.fi

 

Liisa Kullamaa, LL, el.

Tohtorikoulutettava

liisa.kullamaa@hus.fi 

Paula Kokko, laboratoriohoitaja

Laboratoriomanageri

paula.kokko@hus.fi 

Paula Kokko on Botnia-tutkimuksen laboratoriomanageri ja hän koordinoi kaikkien Botnia-keskusten laboratoriotyötä ja näytehallintaa Helsingistä käsin.

Laura Impivaara, MSSc

Tutkimushallintokoordinaattori

ext-laura.impivaara@hus.fi

Laura Impivaaran vastuisiin kuuluvat tutkimushallinnon tehtävät, kuten avustaminen apurahahakemuksissa, lupamenettelyissä (eettiset hyväksynnät, tutkimusluvat) ja aineistopyynnöissä rekisteriviranomaisilta. Lisäksi hän hoitaa henkilöstöhallinnon tehtäviä ja on vastuussa rahoitukseen liittyvästä projektihallinnasta.

 

Anu Karhu, sairaanhoitaja

Tutkimushoitaja

anu.karhu@hus.fi

Anu Karhu työskentelee tutkimushoitajana Helsingin Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Helsingissä tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti FinnMody- ja PPP Botnia-tutkimusten osalta.

 

Lääketieteen opiskelijat, tutkimusassistentit:

Emmi Saksela, Lääket. yo, tutkimusassistentti

Elias Mattila, Lääket. yo, tutkimusassistentti

Peik Pietilä, LK

Aino Hakkila, LK

Botnia-tutkimus Helsingissä

Tutkimuskäynnit:

HUS Kliininen tutkimusosasto

Biomedicum 2U, D102a
Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

Puh: +358 504279783
botnia.tutkimus@hus.fi

Toimisto ja laboratorio:

Biomedicum 1, C422b
Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Puh:  +358 504287811
ext-laura.impivaara@hus.fi

VAASA

Botnia-tutkimuksella on tilat Pohjanmaan diabetesyksikön yhteydessä Tammikaivontiellä. Botnia-tutkimus tekee tiivistä yhteistyötä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Kaj Lahti, LL., sisätautien erikoislääkäri

Ylilääkäri, Botnia-tutkimuksen vastuulääkäri Vaasassa

kaj.lahti@ovph.fi

Kaj lahti toimii ylilääkärinä Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla ja on Botnia-tutkimuksen vastuulääkäri Vaasassa.

Annemari Käräjämäki, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

Ylilääkäri, Rekisterivastaava (DIREVA) ja tohtorikoulutettava

annemari.karajamaki@ovph.fi

Annemari Käräjämäki toimii ylilääkärinä Vaasan keskussairaalan perusterveydenhuollon yksikössä ja diabeteslääkärinä Pohjanmaan diabetesyksikössä. Hän on Vaasan diabetesrekisterin (DIREVA) vastuulääkäri ja Botnia-tutkimuksen tohtorikoulutettava Helsingin Yliopistossa. Annemarin tutkimus käsittelee diabeteksen tarkempaa luokittelua ja eri diabetestyyppeihin liittyviä liitännäissairauksia.

 

Aleksi Laitinen, LL

Tohtorikoulutettava

aleksi.laitinen@ovph.fi

Britt Stolpe, laboratoriohoitaja

Tutkimushoitaja

britt.stolpe@ovph.fi 

Britt Stolpe työskentelee tutkimushoitajana Vaasan Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Vaasassa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti PPP Botnia ja PPP Trio tutkimusten osalta.

 

Matleena Lamminaho, sairaanhoitaja

Tutkimushoitaja

matleena.lamminaho@ovph.fi

Matleena Lamminaho työskentelee tutkimushoitajana Vaasan Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Vaasassa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti Direva- ja PPP Botnia-tutkimusten osalta.

 

Diabeteshoitajat:

Sonja Paulaharju

Gunilla Nyman-Klavus

Botnia-tutkimus Vaasassa

Tammikaivontie 4. Rakennus 2, 2. kerros
65100 Vaasa

Puh: +358 6 325 1732

PIETARSAARI

Botnia-tutkimus toimii Pietarsaaressa Folkhälsanin tiloissa vanhassa Östanlidin sairaalassa.

Bo Isomaa, LKT

Diabeteslääkäri Pietarsaaren Botnia-keskuksessa

bo.isomaa@folkhalsan.fi

Bo Isomaa toimii lääkärinä Pietarsaaren Botnia-keskuksessa. Aikaisemmin hän oli PPP Botnia-tutkimuksen ja liikuntainterventiotutkimuksen koordinaattori Pohjanmaalla.

Leena Sarelin, laboratoriohoitaja

Tutkimushoitaja

leena.sarelin@folkhalsan.fi

Leena Sarelin työskentelee tutkimushoitajana Pietarsaaren Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Pietarsaaressa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, tällä hetkellä erityisesti PPP Botnia ja Sinkkitutkimusten osalta.

 

Arja Nordström, laboratoriohoitaja

Tutkimushoitaja

Botnia-tutkimus Pietarsaaressa

Folkhälsan Östanlid
Östanpåvägen 32
68660 Pietarsaari

Puh: +358 6 7247998

NÄRPIÖ

Botnia–tutkimus aloitettiin vuonna 1990 Närpiössä yhteistyössä Närpiön terveyskeskuksen kanssa.

Närpiön Botnia-keskuksen toiminta päättyi lokakuussa 2020 tutkimushoitajan jäätyä eläkkeelle, mutta jatkamme edelleen yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa ja mahdollisesti toteutamme tiloissa myöhemmin tilapäisiä tutkimuksia.

Pyydämme tutkittavia olemaan yhteydessä Botnia-keskukseen Vaasassa tai Helsingissä.

MALMÖ

Osa Botnia-tutkimuksen geneettisistä analyyseistä tehdään Malmössa. Tutkimustoiminta tapahtuu Skånen Yliopistollisessa sairaalassa Malmössä ja Botnia-tutkimus tekee yhteistyötä Lundin yliopiston diabeteskeskuksen (LUDC) kanssa.

Botnia-tutkimus Malmössa:

Clinical Research Centre

Jan Waldenströms gata 35, 91:12
Skåne University Hospital Malmö
SE-205 02 MALMÖ

Hallinnon koordinaattori:

Ulrika Blom-Nilsson
Puh: +46 40 39 12 01
Ulrika.Blom-Nilsson@med.lu.se