SIB-tutkimus

Vuosina 1994-1997 Botnia-perhetutkimus laajennettiin myös muualle Suomeen SIB-tutkimuksen nimellä.

Rekrytoimme sanomalehti-ilmoitusten ja diabeteshoitajien avulla tietyiltä alueilta perheitä, joissa kahdella sisaruksella oli todettu tyypin 2 diabetes. (SIB on lyhennys englanninkielisestä sanasta "sibling", joka tarkoittaa sisarusta). Avasimme useita määräaikaisia tutkimuskeskuksia (mm. Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Porissa) tutkimusta varten. Perheitä seurattiin Botnia-perheiden tapaan, jos heillä oli mahdollisuus tulla Helsinkiin tai johonkin muuhun Botnia-keskukseen.