PPP Botnia-tutkimus

PPP-Botnia-tutkimus on saanut nimensä kirjainyhdistelmästä PPP: Prevalens (esiintyvyys), Prediktion (ennustaminen), Prevention (ehkäisy).

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää diabeteksen, alentuneen sokerinsietokyvyn ja metabolisen oireyhtymän esiintymistä Pohjanmaan väestössä ja näihin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimus alkoi vuonna 2004 Botnia-keskuksissa Pohjanmaalla (Närpiö, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Pietarsaari). Kutsun tutkimukseen sai yli 9000 Väestörekisteristä sattumanvaraisesti poimittua 18-75 -vuotiasta henkilöä, joista yhteensä 5208 otti osaa tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen v. 2004-2008. Keskimäärin 6 v. kuluttua kaikki elossa olevat tutkittavat kutsuttiin seurantakäynnille. Tälle v. 2011-2015 toteutuneelle ensimmäiselle seurantakäynnille osallistui lähes 4000 henkilöä, joista 160 oli sairastunut diabetekseen. Vuonna 2018 käynnistyi tutkimuksen toinen seurantatutkimus, johon kutsutaan kaikki ensimmäiselle käynnille osallistuneet elossa olevat henkilöt.

Tutkittaville tehdään 2 tunnin glukoosirasitus, jolla selvitetään diabeteksen ja sen esiasteiden esiintymistä. Lisäksi tutkittavilta otetaan verinäyte mm. insuliiniarvojen, diabetesvasta-aineiden ja veren rasva-arvojen mittaamista varten. Verinäytteestä tehdään myös geneettisiä analyysejä diabeteksen perinnöllisyyden selvittämiseksi. Tutkittavien pituus, paino, vyötärönympärys, verenpaine ja rasvaprosentti mitataan.

Ensimmäiseen käyntiin liittyi fyysistä kuntoa mittaava 2 km kävelytesti (UKK), johon osallistui n. 60% tutkittavista. Lisäksi kyselylomakkeiden avulla kartoitetaan erilaisia elämäntapatekijöitä, kuten tupakointia, nuuskan tai alkoholin käyttöä sekä ravinto- ja liikuntatottumuksia. Kyselylomakkeiden avulla selvitetään myös muun muassa psykososiaalisen stressin ja masennuksen esiintymistä ja näiden vaikutusta riskiin sairastua diabetekseen. Lisäksi kysytään eri sairauksien – erityisesti diabeteksen - esiintymistä sukulaisilla.

TRIO-TUTKIMUS

Sekä perinnöllinen taipumus että elintavat vaikuttavat diabeteksen kehittymiseen. Osa diabeteksen perintötekijöistä periytyy eri lailla isältä ja äidiltä ja usein vain toiselta vanhemmalta peritty geeni on aktiivinen, toinen on vaiennettu. Osa perintötekijöistä voi myös muuntua sikiökauden aikana. Tutkimme tarkemmin näitä tekijöitä ns. TRIO-tutkimuksessa. Trio tarkoittaa kolmikkoa eli ihannetapauksessa trion muodostavat äiti, isä ja lapsi. Olemme kutsuneet PPP-Botnia Trio -tutkimukseen mukaan alkuperäiseen PPP-Botnia –tutkimukseen osallistuneiden vanhemmat, lapset, lasten isän/äidin sekä sisarukset. Tutkimus alkoi vuonna 2016 ja jatkuu edelleen.