Tervetuloa osallistumaan motivoivan vuorovaikutuksen verkkokoulutukseen keväällä 2022!

Hyvä liikunnan edistämisen tai urheilun ammattilainen,

Haluatko tehostaa taitojasi sytyttää ohjattavan motivaatio?

Entä oppia lisää vaikuttaviksi todetuista vuorovaikutuskeinoista, joilla tukea ohjattavasi käyttäytymisen muutosta?

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua VELOITUKSETTA motivoivan vuorovaikutuksen koulutukseen helmi-huhtikuussa 2022.

Koulutuksessa opit tieteelliseen tutkimukseen perustuvia konkreettisia keinoja, joiden avulla voit parantaa vuorovaikutusta ohjattavien kanssa. Käymme myös läpi keinoja hankalien tilanteiden ja vastarinnan kohtaamiseen.

Kehitämme koulutusta osana laajempaa Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaa MotiStyleSport-tutkimushanketta Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Koulutus perustuu aiemmin erinomaista palautetta liikunnanopettajilta ja opettajaopiskelijoilta saaneeseen kurssiin.

Aiemman koulutuksen käyneiden kommentteja:

(Lisää palautetta alempana!)

Mitä saat?

  • 6 x 2 h koulutuskertaa verkossa ja kurssimateriaalit
  • Mahdollisuuden oman vuorovaikutustyylisi tarkasteluun ja kehittämiseen
  • Konkreettisia motivoivan vuorovaikutuksen keinoja ja taitoja työssäsi ja arjessasi käytettäväksi - myös hankaliin tilanteisiin!
  • Koulutuksen suorittaneille todistuksen kurssin käymisestä

Kuka voi osallistua?

Koulutus on tarkoitettu liikunnanopettajille, liikunnanohjaajille, urheiluvalmentajille sekä fysioterapeuteille ja terveyden/sairaanhoitajille, joiden työhön kuuluu liikunnan edistäminen, ja joilla on mahdollisuus sitoutua osallistumiseen ja kurssia koskevan palautteen antoon. Osallistujien tulee omata vähintään puolen vuoden työkokemus alalta ja toimia ammatissa vähintään puolipäiväisesti.

Mitä osallistuminen pitää sisällään?

Koulutus koostuu verkkovälitteisistä tapaamisista (Zoom-palvelun kautta). Tapaamisissa lyhyiden luento-osuuksien lomassa on keskustelua ja harjoituksia. Koska harjoitukset ja keskustelut ovat olennainen osa toimintaa, tulisi osallistumisaika koulutuksen onnistumiseksi pystyä rauhoittamaan niin, että voit olla tietokoneelta tai läppäriltä mukana ja tekemään harjoituksia, kamera päällä. Koulutukseen osallistuminen sisältää harjoittelua käytännössä koulutusten välillä.

Koulutusryhmiä järjestetään 10 ja jokaiseen ryhmään otetaan enintään 15 osallistujaa.

Vaihtoehtoiset ryhmät ja ilmoittautuminen ryhmiin tästä linkistä. Huom. Merkitsethän kaikki sinulle sopivat ajankohdat. Mikäli kaikkiin ryhmiin ei saada riittävästi ilmoittautumisia, ne saatetaan yhdistää toisiin.

Tervetuloa mukaan! Ilmoitamme valinnoista henkilökohtaisesti sähköpostitse mahdollisimman pian, mutta viimeistään tammikuun aikana.

Koulutuksen toimivuuden testaamiseksi osallistujia pyydetään täyttämään täyttämään noin 20 minuutin verkkokyselylomake kurssin alussa, puolessa välissä ja lopussa. Halukkaat voivat osallistua lisäksi haastatteluihin, joissa tutkitaan kokemuksia motivoivan vuorovaikutustyylin omaksumisen prosessista. Tarkempaa tietoa tutkimuksesta löydät täältä. Tutkimuksen tietosuojailmoitukseen pääset tutustumaan tästä.

Lisätietoja antaa Melina Puolamäki (melina.puolamaki@helsinki.fi)

Ystävällisin terveisin

MotiStyleSport-projektitiimi

Helsingin ja Tampereen yliopisto

Kurssilaisten palautteita

”Oli mukava saada ohjeita oman vuorovaikutuksen tarkkailun varalle ja uskon, että kurssilla käytettyjä lomakkeita tulee täytettyä vielä myöhemminkin.”

”Pidin todella paljon opetustavasta miten kurssilla yhdisteltiin itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja opettajajohtoista opetusta. Pidin myös kurssilla olleesta ilmapiiristä. Koen, että olen hyötynyt kurssista todella paljon, sekä tulevaa ammattiani ajatellen, mutta myös arjen tilanteiden kannalta. Olen löytänyt itsestäni kurssin avulla sekä vahvuuksia että heikkouksia, ja olen saanut työkaluja kurssilta joiden avulla pystyn kehittymään ja ymmärtämään muita paremmin.”

”Kurssilla käsitellyt asiat ovat mielestäni hyvin tärkeitä kaikille ihmisten kanssa työskenteleville.”

”Pidin kovasti tämän kurssin tyylistä. Tapaamiset olivat rentoja ja keskustelevia, ja niissä käsiteltiin monia toimivan vuorovaikutuksen ja motivoinnin kannalta oleellisia asioita. Kirkkaimpina mieleeni jäi muutospuhe, eläytyvä kuuntelu, vaihtoehtojen tarjoaminen ja konfliktiratkaisut.”