Alkuperäiskansatutkimus

Helsingin yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen painopistealueita ovat tutkimusmetodit ja -etiikka alkuperäiskansojen parissa, epistemologinen moninaisuus, biokulttuurinen diversiteetti, oikeudet ja historia, alkuperäiskansojen taiteet ja kielet. Alkuperäiskansatutkimus kurottaa perinteisten tieteenalajakojen yli painottaen kestävää ja eettistä tutkimusta yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Alkuperäiskansatutkimuksen opetus- ja työkieli on englanti, ja laajemmin tietoa löytyy englanninkieliseltä sivultamme.