"Toivottavasti kirjamme tavoittaa myös päätöksentekijät", sanovat nuorisopolitiikkaa koskevan uutuuskirjan toimittajat Kristiina Brunila ja Lisbeth Lundahl
Nuorten siirtymät koulutuksesta töihin ovat ajankohtainen aihe, johon Helsinki University Pressin kaikille avoin uutuuskirja Youth on the Move tarttuu sosiologian keinoin. Teoksen toimittajat Kristiina Brunila ja Lisbeth Lundahl kertovat haastattelussa kirjastaan.

Kuinka hyvin nuoret onnistuvat siirtymään koulutusasteelta toiselle ja koulusta töihin? Tätä kysymystä pohtivat yhteiskunnassa monet, sillä nuorten koulutus- ja työpolut kiinnostavat niin päätöksentekijöitä kuin koulutus- ja nuorisoalan ammattilaisiakin. Tutkimuksen näkökulman keskusteluun tuo Helsinki University Pressin uusi teos, artikkelikokoelma Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, joka käsittelee nuorten siirtymiä Pohjoismaissa ja Englannissa. Kirjan toimittajat, professori Kristiina Brunila Helsingin yliopistosta sekä professori Lisbeth Lundahl Uumajan yliopistosta ottavat aiheeseen kriittisen näkökulman.

"Nuorten epävarmat siirtymät koulutuksesta töihin ovat eräs tämän päivän polttavimmista yhteiskunnallisista ongelmista monissa maissa. Siirtymien edesauttamiseksi on syntynyt kokonainen ”siirtymäkoneisto”, joka koostuu nuorille suunnatusta koulutuksesta ja valmennuksesta. Mielestämme ongelmallista on se, että nuorten kohtaamat ongelmat – esimerkiksi työttömyys, köyhyys ja syrjintä – sekä myös ratkaisut näihin nähdään yksilöiden itsensä haasteina. Ongelmien taustalla on kuitenkin ennen muuta rakenteellisia tekijöitä, jotka kytkeytyvät yhteiskunnan valtasuhteisiin ja eriarvoisuuteen ja voivat myös syrjäyttää nuoria. Sellaiset yhteiskunnallisesti vaikuttavat erot kuin ikä, sukupuoli, etnisyys, yhteiskuntaluokka ja terveys vaikuttavat nuorten mahdollisuuksiin monin tavoin. Haluamme siirtää katseen yksilöstä rakenteisiin."

Youth on the Move -kirjan artikkelit analysoivat niin päätöksentekijöiden, opettajien, ohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kuin nuorten itsensä näkemyksiä siirtymistä.

"Tutkimalla eri toimijoiden näkemyksiä on mahdollista tehdä ongelmia näkyväksi ja vastata siihen, minkä takia hyvistä tarkoituksista ja lukemattomista toimenpiteistä huolimatta nuorten yhteiskunnallinen asema ei muutu. Ammattilaisten työtä saattavat esimerkiksi ohjata tunnistamatta jäävät ideologiat tai kaavamaiset odotukset siitä, millaiset koulutus- ja työpolut sopivat erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille."

Brunilan ja Lundahlin mukaan on tärkeää kysyä, millaisia paikkoja nuorille on siirtymäkoneistossa tarjolla ja kuinka nuoret mieltävät oman asemansa.

­"Mielestämme siirtymiin liittyvän politiikan ja käytäntöjen tarkasteleminen yhteiskunnallisesti on tärkeää, sillä nämä käytännöt eivät vain kuvaa vaan myös muokkaavat nuorille tarjolla olevia mahdollisuuksia olla ja toimia. Nuorten omat kokemukset ja toiveet taas ovat olleet pitkälti näkymättömiä niin tutkimuksen kuin päätöksenteonkin piirissä."

Brunila ja Lundahl halusivat julkaista kirjansa avoimesti, jotta se olisi helposti laajojen piirien saatavilla.

"Meille avoimuus on todella relevantti asia, sillä toivomme kirjamme tavoittavan tiedeyhteisön lisäksi myös päätöksentekijät ja kasvatusalan ammattilaiset. Tutkijoiden pitäisi arvostaa avoimuutta – emme voi vaatia tutkimusrahoitusta, jos emme avaa tutkimustuloksia myös yliopistojen ulkopuolelle."

 

Kristiina Brunila on yhteiskuntatieteilijä ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden professori Helsingin yliopistossa. Lisbeth Lundahl on koulutuksellisen työn professori Uumajan yliopistossa.

Tämä uutinen on osa juttusarjaa, jossa kerrotaan Helsinki University Pressin uusista julkaisuista ja esitellään HUPin kirjoittajia sekä heidän ajatuksiaan avoimesta julkaisemisesta.