AGORA - Kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus

AGO­RA - Kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen oi­keu­den­mu­kai­suu­den ja tasa-ar­von tutkimuskeskuksen verkkosivut ovat englanninkieliset. Täältä suomenkieliseltä löydät vain suomenkieliset uutiset ja muut jutut.

Uutiset

Agoran uutiset ja muut suomenkieliset jutut. Katso myös englanninkieliset eli vaihda kieli navigaatiosta.