AGORA onnittelee Ruskeat tytöt mediaa ansaitusta Suomi-palkinnosta

AGORA onnittelee Ruskeat tytöt -yhdistystä ja mediaa tiede- ja kulttuuriministerin  vuoden 2019 Suomi-palkinnosta! Palkinto myönnetään vuosittain merkittäville taiteilijoille ja yhteisöille. AGORA tutkimuskeskuksesta tutkijatohtori Tuuli Kurki ja professori Kristiina Brunila ovat vierailleet Ruskeiden tyttöjen Kaikkien koulu? -podcasteissa.

Ruskeat tytöt on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ”ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille” tarkoitettu yhdistys, jonka tavoitteena on laajentaa representaatioita kulttuurin, erityisesti median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella, normalisoida ruskeista ihmisistä kerrottavia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille kulttuuriammattilaisille ja asiantuntijoille toteuttaa omia luovia ja merkityksellisiä projektejaan. Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään ei-valkoisina ja ei-suomalaisina.

Ruskeat tytöt on toimittanut yhdessä Radio Helsingin kanssa Kaikkien koulu? -podcast-sarjaa, jossa pureudutaan koulun rakenteisiin ja haastetaan suomalaisen koulun normatiivista valkoisuutta ja keskiluokkaisuutta. Sarjassa kootaan yhteen niin tutkittua tietoa kuin tavallisten ihmisten kokemuksia sekä käydään keskustelua koulutuksen yhdenvertaisuudesta poc (people of color) -näkökulmasta käsin.  Sarjaa toimittaa opettajataustainen vapaa kirjoittaja, Mona Eid.

AGORA:n tutkija Tuuli Kurki vieraili tutkija Anna-Leena Riitaojan kanssa syksyllä 2019 Kaikkien koulu? -sarjan toisessa jaksossa "Koulun toiseuttavat rakenteet", jossa luotiin katsaus koulun toiseuttamisen mekanismeihin sekä oppilaan ohjaukseen. Tuuli keskustelee rasismista, rodullistamisesta ja maahanmuuttajaistamisesta oman väitöskirjansa ja käynnissä olevan tutkimustyönsä pohjalta.

Kaikkien koulu- sarjan viimeisessä jaksossa "Vallan toimintaa ja yhteiskunnallisia erontekoja pitäisi tunnistaa paremmin koulutuksessa" haastateltiin AGORA:n professori Kristiina Brunilaa yhdessä tutkija Tuija Saresman kanssa. Podcastissa jatkettiin kasvatuksen yhteiskunnallisuuden pohtimista erityisesti kriittisen ja feministisen pedagogiikan kautta.