Hyytiälään valmistui tiedepolku

Hyytiälän metsäaseman tutkijat suunnittelivat ja pystyttivät aseman lähimaastoon tiedepolkureitin, jonka infotaulut esittelevät yleistajuisesti asemalla tehtävää tutkimusta ja siihen liittyviä aiheita.

Tiedepolku tarjoaa kaikille tieteestä kiinnostuneille kattavan katsauksen Hyytiälän monipuolisiin ja monitieteisiin tutkimusaiheisiin, jotka liittyvät niin metsiin, maaperään, vesistöihin, soihin kuin ilmakehäänkin. Reitti on pituudeltaan noin neljä kilometriä ja soveltuu kuljettavaksi hyvissä maastovarusteissa lumettomaan aikaan. Osa polusta kulkee tavallisen talousmetsän läpi ja osa luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokkaan Natura-alueen läpi.

Suunnittelussa huomioitiin myös asemalla vierailevien koululaisryhmien tarpeita laatimalla taulujen yhteyteen erilaisia tehtäviä, joita voi soveltuvin osin hyödyntää tiedepolkureittiin liittyvän opetuksen osana. Maastoreittiin yhdistettynä taulujen monipuoliset aiheet mahdollistavat oppiaineiden yhdistelyn luontevalla tavalla. Taulujen tarkoitus on muutenkin antaa virikkeitä tutkimuksen aihepiireihin syventymiseen esimerkiksi mittaustuloksiin tutustumalla.

Aikaa polkukierrokseen kuluu helposti yli kaksi tuntia. Liikuntaesteisille polku ei sovellu, koska se sijoittuu osittain vaikeakulkuiseen maastoon. Muutenkin reitillä liikkuminen edellyttää varovaisuutta ja tapahtuu omalla vastuulla. Osa reitistä kulkee aseman piha-alueella, joten päivittäiset toiminnot saattavat ajoittain estää kulkemisen.

Ennakkotutustumista ja vierailun suunnittelua varten taulujen sisällöt ja tarkempi info ovat nähtävillä aseman www-sivujen kautta.