CLIMADEMY -opettajakoulutus

Helsingin yliopiston INAR (Institute for Atmospheric and Earth System Research) -yksikkö toimii CLIMADEMY-hankkeen suomalaisosapuolena ja koordinoi toimintaa Hyytiälän metsäasemalta käsin.
Ilmastokoulutusta opettajille

CLIMAte change teachers’ acaDEMY (CLIMADEMY) on yksi ensimmäisistä yhdestätoista kesällä 2022 aloitetuista opettajien tueksi kehitetyistä Erasmus+ -hankkeista (Teacher Academies). CLIMADEMY:n tarkoituksena on luoda eurooppalainen verkosto ja kokonaisvaltainen ohjelma, jossa opettajat yhdessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa voivat oppia kasvattamaan uusia sukupolvia Euroopan kansalaisia ymmärtämään ilmastokysymyksiä.

Erasmus+ Teacher Academies on Erasmus+ -ohjelman uusi vuosien 2021–2027 lippulaivaohjelma, jonka tarkoituksena on luoda yhteistyöverkosto opettajien kouluttamiseen ja koulutuksen tarjoamiseksi koko Euroopassa, kehittää eurooppalaista ja kansainvälistä opettajien koulutusta ja edistää Euroopan parlamentin tavoitteiden saavuttamista koulutuksen saralla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten helleaallot, äärimmäinen kuivuus ja tulvat, metsäpalot, monimuotoisuuden heikkeneminen, pienenevät sadot ja vaikutukset ihmisten terveyteen, näkyvät jo Euroopassa moni paikoin. Euroopan parlamentin mukaan ”nuorten ihmisten kouluttaminen on yksi merkittävin keino hillitä ilmastonmuutosta.” Kuitenkaan ilmastonmuutos ei ole vielä tarpeeksi laajalti osana koulujen opetussuunnitelmia.

CLIMADEMY:n tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen luomalla yhteisö kehittämään opettajille ja opettajiksi opiskeleville monipuolista koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Yhteisö koostuu neljästä EU-maasta (Suomi, Saksa, Kreikka ja Italia) ja kun toiminta on päässyt alkuun, tarkoitus on ottaa uusia jäseniä mukaan. CLIMADEMY-hanketta koordinoi Kreetan yliopisto ja mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi Bolognan ja Bremenin yliopistot.

Opetusmateriaalit keskittyvät ihmisen aiheuttaman ilmastohäiriön syihin, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kestävän kehityksen mukaisiin toimenpiteisiin. Materiaalit räätälöidään koulujärjestelmään sopiviksi ja täydennyskoulutuksen tarpeiden mukaisiksi sekä avoimesti saatavilla oleviksi. Opettajilla ja opettajaopiskelijoilla on merkittävä rooli materiaalien suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä materiaalien käyttäjinä että kehittäjinä. Materiaalit ovat helposti saatavilla olevia, helposti omaksuttavia ja kopioitavia nykyaikaisia oppimateriaaleja ja -välineitä.

Kaikille yhteinen Ilmastoauditorio, CLAUDI, on keskeinen alusta CLIMADEMY:n ilmastonmuutoksen koulutuksessa ja verkostoitumisessa. Verkkoalusta yhdistää neljä paikallista keskusta, joita jokaisessa osallistujamaassa on yksi. Jokaisella paikallisella keskuksella on omat alueelliset erityispiirteensä. Näistä paikallisista keskuksista kaksi on vakiintuneita ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen mittaukseen keskittyneitä tutkimusasemia keskenään erilaisilla alueilla Euroopassa, joissa molemmissa on tutkimukseen pohjaavaa näyttöä poikkeuksellisen kiivaasta ilmaston muuttumisesta: lähellä arktisia alueita boreaalisessa metsässä Suomessa, Hyytiälän tutkimusasemalla, ja Välimeren kuivalla subtrooppisella alueella Kreikassa. Kaksi muuta ovat tietokonemallinnukseen ja keskussatelliittihavaintoihin keskittyvä keskus Saksassa ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaan keskittyvä keskus Italiassa. Paikalliset keskukset tarjoavat vapaamuotoisen oppimisympäristön fyysisinä tiloina ja virtuaalisella alustalla sekä yhdistäen näitä molempia auttaen opettajia ajattelemaan uudella tavalla tiede- ja ilmastokasvatuksesta koulussa.

Climademyn sähköpostilistalle liittyminen ja eroaminen tehdään lähettämällä sähköposti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi:

Listalle liittyessä kirjoitetaan viestiksi pelkästään

subscribe climademy-opettajat "oma sähköpostiosoitteesi"

Listalta erotessa kirjoitetaan viestiksi pelkästään

unsubscribe climademy-opettajat "oma sähköpostiosoitteesi"

Sen jälkeen seurataan sähköpostiin saapuvia jatko-ohjeita. Listan ylläpitäjän tavoittaa osoitteesta climademy-opettajat-owner@helsinki.fi