Kokoelmatoimintaa

Kokoelmien parissa tapahtuu!
Kokoelmatyö

Kokoelmien hoito on museoammatillista työtä, jota ohjaavat lait, kansainväliset ohjeistukset ja museon oma kokoelmapoliittinen ohjelma.

Kokoelmatyö sisältää aineistojen vastaanottamiseen liittyviä toimia, kuten sopimusten laadintaa ja aineistojen käsittelyä tuholaisten varalta. Aineistot luetteloidaan kokoelmahallintajärjestelmään ja valokuvataan. Kokoelmatiloissa ne pakataan asianmukaisesti säilytettäviksi. Taideteoksia ripustetaan esille yliopiston kampuksille ja niitä joudutaan usein myös siirtelemään esimerkiksi remonttien ja tilojen käyttäjien muuttojen vuoksi. Lainaamme esineitä ja teoksia myös näyttelyihin.

Kokoelmien avoimuus ja saatavuus mahdollistuvat, kun ne ovat asianmukaisesti luetteloituja ja säilytettyjä. Tutkijat voivat tulla tutustumaan kokoelmatiloihin talletettuihin kokoelmiin sopimuksen mukaan.

Kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmapoliittinen ohjelma on museon kokoelmatoiminnan käsikirja, jossa määritellään tallentamisen periaatteet sekä kerrotaan kokoelmista, niiden historiasta, hoitamisesta ja saavutettavuudesta. Ohjelmassa arvioidaan kokoelmatoiminnan tilanne tällä hetkellä ja asetetaan tavoitteet tulevalle toiminnalle. Kokoelmapoliittinen ohjelmamme on vuodelta 2019.

Tutustu tästä linkistä: Kokoelmapoliittinen ohjelma (PDF)

Kokoelmatilat

Vain pieni osa kokoelmistamme on esillä näyttelyissä. Loput ovat tallella ja hyvässä hoidossa kokoelmatiloissa. Meillä on kokoelmia sekä yliopiston keskustakampuksella että Vantaalla Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukselta vuokratuissa, moderneissa ja museaaliset olosuhdevaatimukset täyttävissä tiloissa.

 

Blogi: Yliopistomuseo muuttaa

Muutimme uusiin kokoelmatiloihin 2019-2021 muuttoprojektin aikana. Tutustu suureen muuttoprojektiin ja kaikkeen sen aikana opittuun blogissamme!

TAKO-yhteistyö

Olemme mukana ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn toiminnassa. Verkostossa jaetaan aineistojen tallennusvastuuta teemoittain ja järjestetään yhteisiä nykyhetken tallentamistempauksia. Kulutus-teemaisessa nykydokumentointitempauksessa vuonna 2020 tallensimme opiskelijaruokailua korona-aikana. Vuoden 2022 tempauksen teemana oli vapaus.

Kokoelmauutisia
Museoliiton mitali kokoelmapäällikkö Jaana Tegelbergille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt liiton arvokkaimman huomionosoituksen, Kauko Räsäsen suunnitteleman mitalin, neljälle museoalalla ansioituneelle. Palkittujen joukossa on kokoelmapäällikkömme Jaana Tegelberg. Mitalit julkistettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Helsingissä 25.5.2023.

Jaana Tegelberg on tehnyt poikkeuksellisen pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä Helsingin yliopistomuseon ja Suomen akateemisen kulttuuriperinnön hyväksi. Tegelbergin työuraa ovat leimanneet vaativat kokoelmien pelastus- ja muuttoprojektit sekä toiminnan kehittäminen. Hänen johdollaan Yliopistomuseossa on ratkottu säilytystiloihin ja haitta-aineita sisältäviin museokokoelmiin liittyviä haasteita niin, että projekteista saatuja oppeja on voitu välittää muille museoille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tegelbergin vastuulla on vuosien saatossa ollut useiden harjoittelijoiden ja työntekijöiden rekrytointi, ja moni museoammattilainen onkin ottanut ammatilliset ensiaskeleensa hänen ohjauksessaan.

Onnittelemme kaikkia palkittuja!

Uusi kokoelmia esittelevä blogi

Vuodesta 2019 lähtien julkaistu Kuukauden esine -blogimme päivittyi kesäkuussa 2024 uudeksi blogiksi, Kajastuksia kokoelmista. Kuukauden esineen blogipohjaa emme enää päivitä, mutta aiemmat Kuukauden esine -postaukset ovat jatkossakin luettavissa.

Haluamme tuoda monipuoliset kokoelmamme entistäkin paremmin tutustuttaviksi. Kajastuksia kokoelmista -blogissa esittelemme esineitä, taideteoksia ja valokuvia, ehkäpä arkistoaineistoakin.