Vaikuttamisprojekti Vihdin lukiossa

Kuinka toteuttaa maantieteen lukion opetussuunnitelmassa mainittu vaikuttamisprojekti innostavasti? Vihdin lukiossa on perehdytty huolellisesti aiheeseen ja voitkin nyt tutustua erinomaisiin esimerkkeihin.

Vihdin lukion vaikuttamisprojektia lähti kehittämään biologian ja maantieteen opettaja Maria Pirinen. Tavoitteena oli päästä aidosti vaikuttamaan oman alueen päätöksentekoon. Maria saikin Vihdin kunnan lähtemään mukaan ja asiasta innostui erityisesti maankäyttöinsinööri Petra Ståhl, jonka kanssa muotoutuivatkin projektin aiheet. Kunnalla olisi mahdollisuus saada lukiolaisten tuottamaa ja keräämää tuoretta aineistoa käyttöönsä ja lukiolaiset saisivat ainutlaatuista kokemusta yhteistyöstä kunnallisten toimijoiden kanssa. Teknisenä alustana paikkatietotyöskentelylle toimi Esrin ArcGis Online, joka on tarjolla opetuskäyttöön GIS for Schools -projektin myötä. Yhteyshenkilönä Esrillä oli Suvi Valkama.

Vaikuttamisprojekti koostui kolmesta osa-alueesta, joista tässä esitellään kahta. Kolmannen osan aineistoa ei ole vielä vapautettu julkisuuteen. Ensimmäisessä osassa tutkittiin Nummelan keskustan viihtyisyyttä ja liikenteen vaarallisuutta pehmo-gis -metodilla, eli ihmisten itse keräämään tietoon perustuen. Lukiolaiset käyttivät kentällä matkapuhelimillaan Epicollect-sovellusta tiedon syöttämiseen paikkatietojärjestelmään. Tähän osa-alueeseen saatiin tukea myös Helsingin yliopistolta Rami Ratviolta ja Markus Jylhältä. Itse kerätystä aineistosta tuotettiin teemakarttoja, jotka kertovat visuaalisesti Nummelan keskustan olosuhteista. Lopputuote on visuaalinen yhteenveto Storymapsissä, jossa verrataan omaa aineistoa myös tilasto-aineistoihin.

Toinen osa koostui Nummelaan suunnitellun Sepänpihan tulevan asuinalueen harrastusmahdollisuuksien, puistojen ja palveluiden kartoittamisesta sekä esittelyaineiston tuottamisesta. Lukiolaiset tutkivat kaavaa ja digitoivat kartalle harrastuspaikat, puistot sekä palvelut. Oleellisessa osassa olivat myös valokuvat kohteista. Lopputuote julkaistiin ArcGis Onlinen Storymapsin avulla kaikkien vapaasti nähtäväksi kartoista, kuvista ja tekstistä muodostuvaksi markkinointihenkiseksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Voiko tästä muodostua jatkuva käytäntö kursseilla, aineisto kun nyt on jo kerran tuotettu? Ilman muuta, sanoo Petra Ståhl. Esimerkiksi vuosittain tehtävät kartoitukset keräävät arvokasta tietoa olosuhteiden muutoksista ja aineistoja voi aina täydentää kattavammiksi. Yhteistyöprojektista on uutisoinut myös Vihdin Uutiset. Anna lopputuotteiden puhua puolestaan, käy tutustumassa ja inspiroitumassa!

Nummelan keskustan pehmo-GIS

Sepänpihan harrastusmahdollisuudet, puistot ja palvelut