Uusia materiaaleja ja tukea innostavaan lasten tiedekasvatukseen

Helsingin yliopistolla lasten tiedekasvatusta on kehitetty tutkimuspohjaisesti vuodesta 2003 lähtien.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksessa lasten tiedekasvatushankkeessa kehitetyt materiaalit ja virtuaalikerhot on koottu uuteen materiaalipankkiin

Uudella sivustolla tuodaan kootusti esille lasten tiedekasvatuksessa hyödynnettyjä materiaaleja, kuten työohjeita ja tiedekerhovideoita. Niitä toivotaan käytettävän päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa, kotona ym. yhdessä ohjaajien tai huoltajien ja isovanhempien kanssa.

Pienten lasten tiedekasvatushanke on myös yksi Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen (osa LUMA-keskus Suomea) tutkimus- ja kehittämishankkeista osana OKM:n rahoittamaa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa. Hankkeessa tuotetaan uusia pedagogisia ratkaisuja ja innovaatioita. Mm. tiedekerhot lapsille ja perheille - sekä fyysisesti että virtuaalisesti - toimivat hankkeen tutkimusympäristönä.