Uusi verkkokurssi LUMA-tiedekasvatuksesta: Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa

Miten matematiikka ja luonnontieteet näkyvät yhteiskunnassa? Miten edistää tieteellistä lukutaitoa? Miten yhteiskunnan toimijoita voi hyödyntää oppimisympäristöinä ja millaisia mahdollisuuksia yhteistyö tarjoaa opetukseen? Nyt kaikille avoin verkkokurssimme tarjoaa vastauksia ja näkökulmia tällaisiin kysymyksiin. Kurssi on suunnattu tuleville ja jo kentällä työskenteleville opettajille. Tutkinto-opiskelijoille kurssi on aikataulutettu ja siitä saa 5 opintopistettä. Kouluissa työskentelevät opettajat voivat suorittaa kurssin omaan tahtiin kevään ja kesän 2021 aikana.

Kurssin tavoitteet

  • vahvistaa ymmärrystä matematiikan ja luonnontieteiden merkityksestä yhteiskunnassa.
  • edistää tieteellistä lukutaitoa tiede-teknologia-yhteiskunta -teeman kautta.
  • innostaa näiden aineiden opiskeluun ja opettamiseen.
  • lisätä valmiuksia tehdä yhteistyötä ja verkostoitua yhteiskunnan erilaisten toimijoiden kanssa.
  • tarjota uutta tutkimustietoa, käytännön toimintamalleja ja materiaaleja aiheesta, myös virtuaalisista malleista.
  • vahvistaa opiskelijan minäpystyvyyttä ja tunnetta omasta pätevyydestä opettajana.

Kurssi toteutetaan MOOC-verkkokurssina erilaisten yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Se koostuu verkkoluennoista ja -tietoiskuista, tehtävistä sekä omaan kiinnostukseen liittyvästä projektista. Kurssi sisältää toiminnallisen opintokäynnin sekä virtuaalisten mahdollisuuksien yhteisöllistä suunnittelua ja toteutusta opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita tukien.

Yhteistyötahoja kurssilla ovat muun muassa Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Lääketeollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry, TAT, Teknologiateollisuus ry, BMOL ry ja MAOL ry.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Kurssi alkaa 20.1.2021.

Kurssi toteutetaan tuleville opettajille kurssiaikataulun mukaisesti. Se on avoin myös kouluissa toimiville opettajille ja suoritettavissa omaan tahtiin kevään ja kesän 2021 aikana (kurssitodistus saatavilla).

Kurssi on maksuton ja avoimesti verkossa.

Lisätietoa

Kurssin johtaja luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi) ja kurssiassistentti Vilja Kämppi (vilja.kamppi@helsinki.fi)