Tutustu kestävyysmurroksen kannalta tärkeään geotieteiden tutkimukseen uudella verkkokurssilla

Mistä löydämme raaka-aineita vihreää siirtymää varten? Miten hallitaan kaivosten aiheuttamia ympäristöriskejä? Riittävätkö maapallon mineraaliresurssit ihmiskunnan tarpeisiin, vai pitäisikö niitä louhia avaruudesta? Geotieteet ja kestävä tulevaisuus –verkkokurssi vastaa näihin kysymyksiin oman aikataulusi puitteissa.

Maksuttomalle kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta: ensimmäisessä osassa käsitellään suomalaista geotieteiden tutkimusta ja työmahdollisuuksia. Toisessa osassa tutustutaan kestävyyttä tukeviin alan tutkimusaiheisiin, kuten energiantuotannon muutoksiin, suomalaiseen kaivostoimintaan, geohasardeihin ja planeettageologiaan. Asiantuntijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kertovat kurssilla omasta tutkimuksestaan.

Kurssin voi suorittaa joustavasti 31.5.2023 mennessä

Ilmoittaudu kurssin verkko-opintoihin e-lomakkeella 9.1.2023 alkaen. Saat vastausviestinä ohjeet kurssialueelle liittymiseen. Kurssin voi suorittaa 9.1.-31.5.2023. Mikäli haluat saada suoritusmerkinnän opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua myös Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu maksutta kurssin DigiCampus-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin. Viimeinen päivä suoritusmerkinnän rekisteröintilomakkeen lähettämiselle on 30.6.2023.

Katso kurssin esittelyvideo

Kurssi osana lukio-opintoja

Kummastakin moduulista saa kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan tai koulutuksessaan. Opettaja voi käyttää kurssin osia myös monilla lukion kursseilla.

Kurssin yhteistyötahot

Kurssin järjestäjä on Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa). Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, GTK:n, FIN-GEO –koulutusverkoston, Suomen Geologisen Seuran, Suomen mineralogisen seuran ja Suomalaisten Kemistien Seuran kanssa. Kurssin kehittämistä on rahoittanut Magnus Ehrnroothin säätiö.

Lisätietoja