Toisen asteen opiskelijat tutustuvat kampukseen Tieteen kilpajuoksulla

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on kehitetty uusia tapoja yhteistyöhön toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toisen asteen opiskelijat pääsevät tutustumaan tiedekuntaan joko paikan päällä tai etänä järjestettävän tutustumisseikkailun avulla.

Toisen asteen yhteistyön tavoitteena esitellä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuuksia ja tutkimusta tiedekunnasta kiinnostuneille. Malleja on kehitetty yhteistyössä lukioiden, opettajien sekä opiskelijoiden kanssa.

Helsingin luonnontiedelukion opettaja Hanna Ylä-Mella on ollut mukana kehittämässä sekä virtuaalista että kampuksella tapahtuvaa tutustumisseikkailua. Hän kiittelee rastityöskentelyä onnistuneeksi.

– Tämä on oikein mainio tapa esitellä Kumpulan kampusta ja luonnontieteitä opiskelijoille, jotka mielellään pienryhmissä rasteja kiersivät ja tehtäviä ratkoivat. Rastien monipuolisuus ilahdutti niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Tekemisen ilo näkyi ja kuului ja voittajaryhmäkin saatiin selville. Kiitos kaikille rastien pitäjille ja -kehittäjille! Ensi vuonna uudelleen uusien opiskelijoiden kanssa hiukan pidemmällä peliajalla!

Tieteen kilpajuoksu on tutustumisseikkailu Kumpulan kampukseen

Tieteen kilpajuoksu on Kumpulan kampukselle sijoittuva tutustumisseikkailu toisen asteen opiskelijoille. Kaksi tuntia kestävän leikkimielisen kisailun aikana opiskelijat kiertävät tehtävärasteja, jotka käsittelevät kampuksen eri tieteenaloja. Pienissä ryhmissä suoritettavien tehtävärastien kautta tutustutaan tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Samalla Kumpulan kampus tulee tutuksi opiskelijoille. Loppukoonnin yhteydessä kampuksen tiedekasvatusasiantuntijat pitävät yleisesittelyn opiskelusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Keväällä 2023 järjestämme kaksi kaikille avointa tutustumisseikkailua torstaina 2.2.2023 kello 14–16 sekä tiistaina 4.4.2023 kello 14–16. Molemmille kierroksille mahtuu yhteensä 100 opiskelijaa, joten paikka kannattaa varata nopeasti. Tutustumisseikkailulle voit osallistua niin isomman kuin pienemmän opiskelijaryhmän kanssa, mutta myös yksittäiset opiskelijat ovat tervetulleita.

Virtuaaliseikkailu Kumpulan kampuksella

Kumpulan kampukseen pystyy tutustumaan myös etänä. Virtuaaliseikkailussa tutustutaan kampuksen tieteenaloihin, opetukseen ja tutkimukseen videoiden, tekstien sekä pienten tehtävien kautta. Opiskelijat voivat joko tutustua tiedekuntaan itsenäisesti tai opettajat voivat käyttää virtuaaliseikkailua osana opintojen ohjausta tai luonnontieteiden kursseja.

Virtuaaliseikkailulla opiskelijat suunnistavat eri kampusrakennusten läpi ja tutustuvat kartalle merkittyihin kohteisiin. Seikkailu on rakennettu kampuksen todellisen pohjakartan mukaan Thinglink-alustalle. Alustalle upotettu video- ja kuvamateriaali tarjoavat mahdollisuuden kurkistaa tiedekunnan tutkimuksen ja opiskelun arkeen ikään kuin oikeassa ympäristössä. Kumpulan kampuksen erityisyydet, kuten kuten kemian erikoislaboratoriot ja kampuksen katolta löytyvä säätutkapallo, tulevat opiskelijoille myös tutuiksi. Jokaisessa rakennuksessa on tarjolla jotain uutta ja jännittävää, jonka tutkiminen vie mukanaan.

Omaa tietouttaan voit lopuksi testata alustan materiaaleihin perustuvien kolmen testin avulla. Jokaisen testin onnistuneesta läpäisystä saat salasanan osan ja osat yhdistävällä salasanalla pääset maaliin.

Kehitetty yhteistyössä

Molempia  toimintoja on kehitetty yhteistyössä Helsingin kaupungin lukioiden kanssa. Lukioiden opettajat ovat kommentoineet ja testanneet kehitettyjä malleja. Kiitos Helsingin luonnontiedelukiolle tieteen kilpajuoksun pilotoinnista, palautteesta ja yhteiskehittämisestä. Virtuaaliseikkailussa mukana ovat olleet Hanna Ylä-Mella, Matti Heikkinen, Kati Virolainen, Pirjo Haikonen, Tuula Sorjonen, Kaisa Tikka sekä Helena Antikainen.

Tiedekasvatuksen muut yhteistyömahdollisuudet toiselle asteelle

Opintokäynnit

Kumpulan kampukselle voi tulla myös opintokäynnille viiteen eri tiedeluokkaan. Opintokäynnit sisältävät kokeellista työskentelyä, tutustumista tieteenalaan ja niihin on mahdollista sisällyttää myös tutkijavierailuita. Opintokäynnin voi järjestää myös etänä.

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voit tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Suurin osa kursseista on suoritettavissa verkossa koko ajan, mutta osa on aikataulutettuja. Kursseista voi myös saada opintopisteitä Helsingin yliopistoon.

Esimerkkejä tarjolla olevista tutustumiskursseista:

 • Tiedelukutaidon perusteet
  • Perehdytään tieteellisen tiedon luonteeseen, Kurssi sisältää tiedonhakua, tutustumista tieteellisiin artikkeleihin sekä kruuttisen lukutaidon harjoituksia useiden eri tieteenalojen kontekstissa.
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna
  • Tutustutaan kotieläinten hyvinvoinnin määrittämiseen ja mittareihin. Millaista on kestävä ja vastuullinen tuotanto ja millaiset ympäristövaikutukset kotieläintuotannolla on?
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä
  • Tutustutaan lasten ja nuorten kiusaamiseen ilmiönä ja miten sitä voisi estää
 • Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa
  • Tutustutaan kemian nykytutkimukseen ja pohditaan millainen yhteys kemialla on jokaisen arkeen yhteiskunnassa sekä miten kemian tutkimus edistää vaikka kestävää kehitystä ja kiertotaloutta