Tiedekasvatustyötä tutkimusasemilla ympäri Suomen

Helsingin yliopiston tiedekasvatustyötä tehdään eri tutkimusasemilla ympäri Suomea. Asemia löytyy Hyytiälästä ja Hangosta Lapin napapiirille. Strategia asemilla on sama: innostaa lapsia, nuoria ja opettajia tieteen pariin.

–  Meillä on Helsingin yliopistossa fantastisia tutkimusasemia Lammin metsäasemalta Kenian Taita-vuorille, toteaa tiedekasvatusverkoston johtaja Maaria Linko.

Tutkimusasemat ovat myös suosittuja vierailukohteita. Esimerkiksi Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla oli vuonna 2022 yli parituhatta kävijää, joille opetettiin merilukutaitoa. Yhteensä 680 aikuista, 549 lasta ja nuorta sekä noin 800 vierailijaa avoimien ovien aikana saivat tutusta mereen, meren ymmärrykseen ja sen suojeluun. Seitsemän merilukutaidon periaatteen mukaan merilukutaitoon kuuluu ensimmäiseksi meren ymmärtäminen, ennen kuin merta voi pyrkiä suojelemaan.

Kolme painopistettä ja ilmastonmuutosta

Tvärminnen tiedekasvatuksessa on kolme konkreettista painotusta, jotka jäsentävät pedagogista toimintaa. Ensimmäinen on kestävyyskasvatus eli ihmisen eettinen suhde luontoon ja tulevaisuuteen. Toinen on ilo jokaisesta pienestä lajista eli tieto, joka lisää ymmärrystä ja suojeluhalua. Kolmas painotus on tutkimus eli uuden tiedon etsiminen.

Hyytiälän metsäasemalla on vuodesta 2019 järjestetty Teachers’ Climate Change Forum (TCCF) -tapahtumaa. Opettajille suunnattu tapahtuma järjestetään yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Myös opettajat osallistuvat tiedekasvatukseen tutkimusasemilla.

– Opettajilla on merkittävä rooli tiedon siirtäjinä ja nuorten tietoisuuden lisääjinä ilmastonmuutoksesta. TCCF tarjoaa opettajille mahdollisuuden saada tuoretta tietoa ja jakaa parhaita käytäntöjä vertaisilleen. Foorumi on korostanut monitieteistä lähestymistapaa ilmastonmuutoksen opettamisessa, ja mukana onkin ollut opettajia monipuolisilla taustoilla ja opetettavilla aineilla, kertoo Helsingin yliopiston asiantuntija Topias Ikävalko.

Tapahtumaan osallistui noin 30 opettajaa vuonna 2023. Tapahtuma järjestetään joka syksy, mutta luennoille voi osallistua myös etänä.

Vuonna 2024 Teachers’ Climate Change Forum järjestetään 2.-3.9.2024. Laitathan ajankohdan jo kalenteriisi!