Pöllö-akatemian kevään 2022 tilaisuudet

Pöllö-akatemia on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan oma lapsille ja nuorille tarkoitettu ihmettelyn, kysymisen ja uuden oppimisen koulu.

HELMIKUU - Lapset kertovat sadutuksella 15.2.2022 klo 9.00-9:45

Tule kertomaan ja piirtämään oma tarinasi virtuaalitapahtumaan! Suuren suosion saavuttanut sadutustapahtuma järjestetään uudelleen.

Lapset saavat kertoa haluamiaan kertomuksia yksin tai ryhmässä. Se on osoittautunut hauskaksi. Kertomukset kirjataan ja luetaan muille, mikäli kertoja antaa luvan. Tarinoista saa myös piirtää kuvan. Tarinoita on mahdollista myös julkaista nettisivulla.

Aluksi luennolla opitaan, mitä sadutus on ja miten sitä tehdään. Sitten tilaisuuteen osallistuvien ryhmien aikuiset saavat kirjata oman ryhmänsä lasten tarinoita. Tämä aikuinen tai lapsi saa lopuksi lukea tarinan ääneen kaikille tilaisuuteen osallistuville. Näin nautitaan yhdessä mitä moninaisimmista tarinoista. Ehkä saamme kuulla erikielisiäkin tarinoita? Jos kertojat ja huoltajat antavat luvan, voi kertomukset julkaista nettisivullamme. Tervetuloa kaikenikäiset lapset ja nuoret sekä aikuiset kuuntelemaan, kertomaan ja kohtaamaan.

Tästä voit lukea joitakin tarinoita, joita kerrottiin edellisessä sadutus-Pöllö-akatemiatilaisuudessa.

Pöllöakatemiatapahtuman järjestää Helsingin yliopisto, Lapsinäkökulmatutkijat yhteistyössä Lapset kertovat ja toimivat -tutkija- ja kehittäjäverkoston toimijoiden kanssa. Ilmoittaudu tilaisuuteen ja ilmoita myös lapset.

Tilaisuudesta vastaa Liisa Karlsson.

KOHDERYHMÄ: Koululaiset, päiväkotiryhmät, perhepäivähoitoryhmät, kerholaiset, kirjaston vierailijat.

MAALISKUU - Suomen pöllöt to 17.3. klo 10-10.45

Tervetuloa osallistumaan vuorovaikutteiselle luennolle, jossa ihmetellään Suomen pöllöjä.

Tutkija ja opettajankouluttaja Arja Kaasinen puhuu Suomen pöllöistä sekä metsissä liikkumisen tärkeydestä. Luennon aikana hän antaa oppilaille luokkiin tehtäviä Flingan ja Kahootin muodossa.

KOHDERYHMÄ: Tapahtuma on tarkoitettu 4-6 -luokkalaisille. Mukaan pääsee viisi ensimmäiseksi ilmoittautuvaa luokkaa!

HUHTIKUU - Tiedeseikkailu ke 20.4. klo 9.30 - 10.15

Esterillä on kummallinen pulma: Esineet tuntuvat katoavan jäljettömiin. Pöydällä juuri ollutta kolikkoa ei näy enää missään. Myös lasillinen vettä katosi jäljettömiin. Esteri tarvitsee pienten tutkijoiden apua! Voisitko Sinä auttaa? Tule mukaan selvittämään Esterin kanssa katoavien esineiden mysteeriä.

Tilaisuudesta vastaa tutkija, lehtori Jenni Vartiainen

KOHDERYHMÄ: Tilaisuutta suositellaan ikäryhmälle 3 – 8 -vuotiaat.

TOUKOKUU - Tunteet kaveruuden ja oppimisen peilinä ke 4.5. klo 9-9.45

Pulppuava nauru keskeyttää oppitunnin yhtenä hetkenä ja toisena oppilaan silmät leimuavat suuttumusta. Tunteet rikastuttavat koulupäiviämme, mutta voivat haitata oppimista, jos emme osaa säädellä niitä. Myös kaveruussuhteisiin liittyy monenlaisia tunteita ja on tärkeää ymmärtää millaisia tunteita toimintamme voi luokkakavereissa herättää.

Tuo oppilaasi mukaan vuorovaikutteiselle Pöllö-akatemian luennolle, jossa pohditaan sitä, miten tunteet syntyvät ja miten ne vaikuttavat oppimiseen ja vuorovaikutukseen koulussa.

Tutkija Sanna Oinaan kanssa huomaamme, että jokainen kokee tunteita eri tavoin mutta on tärkeää osata huomioida toisen kokemukset.

KOHDERYHMÄ: eskari - alkuopetus.

Kullekin luennolle mahtuu rajallinen määrä ryhmiä, joten järjestäjät vahvistavat osallistumisenne tilaisuuteen noin viikkoa ennen tilaisuutta. Silloin saat myös tarkemmat ohjeet luentoon osallistumisesta ja Zoom-linkin.

Pöllö-akatemia

Pöllö-akatemia järjestää vuorovaikutteisia luentoja, joihin se kutsuu kanssaihmettelijöiksi lapsiryhmiä päiväkodeista ja kouluista.