Opettajat ja nuoret kohtaavat ilmastoaiheisessa verkkotapahtumassa kesällä - ilmoittaudu mukaan

Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatus ja Ilmakehätieteiden keskus järjestävät kesällä kansainvälisen ilmastonmuutosta käsittelevän verkkotapahtuman Towards Sustainable Future Together – Forum for Future Makers opettajille sekä nuorille.

Tapahtumassa yhdistyvät opettajille suunnattu Teachers’ Climate Change Forumin -konferenssi 4.8.–5.8. ja 15–19-vuotiaille nuorille suunnattu Global Challenges -leiri 3.8. –4.8. Yhteisenä päivänä 4.8. molempien tapahtumien osallistujat kohtaavat yhteisen ohjelman parissa.

Nuorten leirillä pohditaan esimerkiksi, kuinka tiede voi osaltaan auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Kurssilla toteutetaan pieni oppimisprojekti ryhmässä ilmastomuutokseen liittyen. Tukena kurssilla toimii yliopiston nuoria tieteentekijöitä ja opettajaopiskelijoita. Nuoret tutustuvat eri aineiden opiskeluun ja tutkimukseen Helsingin yliopistolla.

Opettajat pääsevät etäkonferenssin aikana kuulemaan kiinnostavia Helsingin yliopiston tutkijoiden pitämiä alustuksia viimeisimmästä ilmastomuutokseen ja tiedekasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta. Niiden pohjalta pohditaan etenkin ilmastomuutoksesta oppimista ja opettamista – Kuinka aihetta tulisi käsitellä monitieteisesti ja monipuolisesti, pedagogisesti merkityksellisillä tavoilla?

Tietoa syvennetään yhteisöllisesti ja yhdessä pohtien niin, että tapahtumassa syntyvän verkoston osaaminen ja ideat ovat käytössä myös tapahtuman jälkeen.

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.