LUMA-tiedeluokissa tutkimus tulee tutuksi itse kokeilemalla

Helsingin yliopiston LUMA-tiedeluokissa pääset tutustumaan matemaattis-luonnontieteellisten tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun. Tiedeluokat sijaitsevat aidossa tutkimusympäristössä yliopiston Kumpulan kampuksella.

Tiedeluokkiimme voit tutustua uudella videolla, jossa ne esitellään kokeellisten töiden kautta:

 

Vierailujen yhteydessä voit myös tavata opiskelijoita ja tutustua uusimpaan huippututkimukseen. Poikkeustilanteessa vierailut tiedeluokkiin toteutetaan etäopintokäynteinä. Lue lisää etäopintokäynnin varaamisesta. Vierailuja voi varata vielä kevätkauden osalta toukokuulle ja ne jatkuvat myös syyskaudella.

Tiedeluokat toimivat samalla osana tulevien opettajien peruskoulutusta, sillä vierailuja ohjaavat kyseisen oppiaineen opettajiksi opiskelevat. Kehitämme luokkien ohjaajien kanssa jatkuvasti uusia toimintamuotoja yhteisölliseen tiedekasvatukseen ja keräämme palautetta nykyisistä. 

 

Tutustu tarkemmin esiteltyihin tiedeluokkiin:

Kemianluokka Gadolin

Tavoitteemme on edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien avulla kemian osaamista, ymmärrystä kemiasta tieteenä ja sen roolista yhteiskunnassa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lisäksi innostamme kemian opiskeluun ja harrastamiseen. Toimimme paitsi oppimisympäristönä kaiken ikäisille oppijoille myös kemian tiedekasvatuksen kehittämis- ja tutkimusympäristönä. 

Summamutikka-tiedeluokka

Summamutikka tarjoaa mahdollisuuksia matematiikan harrastamiseen ja matematiikan taitojen hiomiseen kaikille. Järjestämme esimerkiksi kerhoja, leirejä, opintokäyntejä ja täydennyskoulutusta.

Tiedeluokka Linkki

Linkki on tietojenkäsittelytieteen osastolla toimiva tiedeluokka, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua itseään kiinnostaviin aiheisiin. Kannustamme lapsia ja nuoria ohjelmointiharrastuksen pariin ja tuemme kouluissa tapahtuvaa ohjelmoinnin opetusta muun muassa tuottamalla opetusmateriaaleja opettajien käyttöön.

Fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni

Tavoitteenamme on lisätä yläkoululaisten ja lukiolaisten kiinnostusta fysiikkaa kohtaan ja kehittää keinoja, joilla fysiikan oppimisesta tehdään mielenkiintoisempaa. Tarjoamme toimintaa, joka auttaa oppijoita havainnollistamaan, miten fysiikka on osa jokapäiväistä elämäämme ja mikä rooli fysiikalla on esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ja modernissa fysiikassa.

Tiedeluokka Geopiste

Geopisteen tavoitteena on lisätä innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan. Toimintamme kautta haluamme lisätä maantieteellistä ymmärrystä ja ajattelua sekä tuoda esiin tieteenalojen monipuolisuus ja keskeinen rooli tämän päivän polttavien kysymysten ratkaisemisessa.