Kemian opettaja: Tule tekemään oppilaidesi kanssa TikTok-video kanssamme

Kutsumme yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia osallistumaan opettajiensa kanssa tiedevideoiden tekemiseen kanssamme. Videoiden aiheet suunnitellaan yhdessä. Valitun aiheen tavoitteena on tukea oppilaiden sen hetkisiä opintoja opetussuunnitelman mukaisesti. Samalla opitaan kemiaa arkielämän konteksteissa.

Yhteistyö toteutetaan Kemianluokka Gadolinin kanssa vuoden 2023 aikana. Sen tavoitteena on tukea kemianopettajien tärkeää työtä ja innostaa oppilaita kemian pariin. Gadolinin ohjaajat voivat esimerkiksi kuvauksen yhteydessä pitää työpajan tai oppitunnin sisältönä olevasta kemian aiheesta. Tämä voi myös olla osa monialaista oppimiskokonaisuutta, joka tukee muun muassa nuorten monilukutaitoa sekä tietoteknisiä- ja viestintätaitoja. Aiheet linkitetään opetussuunnitelmien perusteisiin, ja niiden tavoitteena on tukea oppilaita heidän opinnoissaan ja opettajia heidän työssään. Yhdessä suunnitellut ja toteutetut videot julkaistaan Kemianluokka Gadolinin suositulla TikTok-tilillä.  

 

Videoiden tekeminen aloitetaan yhteisellä suunnittelulla Gadolinin ohjaajan kanssa joko paikan päällä osallistuvassa koulussa tai etänä. Samalla käsitellään videolla käsiteltävän aiheen kemiaa ja siihen liittyvää ilmiötä ja käsitettä. Kuvaukset tehdään joko paikan päällä Kemianluokka Gadolinissa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tai koulun omissa tiloissa. Tukea matkakustannuksiin Kemianluokka Gadoliniin on mahdollista hakea erikseen. 

Yhteistyön ajankohta sovitetaan osallistuvalle ryhmälle sopivaksi alustavien toiveiden pohjalta. Ilmoittautua voit vaikka heti tällä lomakkeella! Videoiden toteutus tehdään vuoden 2023 aikana, ja tarkempi aikataulu sovitaan osallistujien kanssa erikseen. Osallistuvan ryhmän on hyvä varata suunnitteluun aikaa noin kaksi tuntia, ja toteutukseen aiheesta riippuen yhdestä neljään tuntia. Myös laajemmat monialaiset kokonaisuudet ovat mahdollisia. 

TikTok-videoiden tekemistä yhdessä nuorten kanssa tukee Tieteen tiedotus ry tieteen popularisointiin tarkoitetulla apurahalla. Kemianluokka Gadolin viettää 15-vuotisjuhlavuotta vuonna 2023. Osana juhlavuoden toimintaa lisäämme yhteisöllistä kehittämistä ja vuorovaikutusta nuorten kanssa.