Kartanpiirustuskilpailu

Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen Geopiste ja Suomen Kartografinen Seura järjestävät maalis-huhtikuussa kartanpiirustuskilpailun, jonka aiheena on ”We love maps – Rakastamme karttoja”.

WE LOVE MAPS – RAKASTAMME KARTTOJA – VI ÄLSKAR KARTOR!

 (välja språket från höger uppifrån)

LASTEN JA NUORTEN KARTANPIIRUSTUSKILPAILU

Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen Geopiste ja Suomen Kartografinen Seura järjestävät maalis-huhtikuussa kartanpiirustuskilpailun, jonka aiheena on ”We love maps – Rakastamme karttoja”.

Kilpailu on osa kansainvälistä lasten piirustuskilpailua. Voittajatyöt lähtevät edustamaan Suomea Washingtoniin, Yhdysvaltoihin, jossa pidetään heinäkuussa 2017 kartografinen konferenssi. Sen yhteydessä järjestettävässä kansallisten voittajien näyttelyssä valitaan koko kilpailun parhaat piirrokset.

Kilpailuohjeet

Osallistua voivat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret. Kilpailusarjoja on neljä:

  • alle 6-vuotiaat
  • 6–8-vuotiaat
  • 9–12-vuotiaat
  • yli 12-vuotiaat

Piirroksen voi tehdä myös maksimissaan kolmen hengen ryhmässä, jossa kaikkien jäsenien on kuuluttava samaan kilpailusarjaan.

Kilpailun teeman, ”We love maps”, tulee ilmetä selkeästi ja luovasti piirroksessa, jossa kuvataan maapalloa, maailmankarttaa tai suurehkoa osaa maailmaa.

Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota:

  • tunnistettavaan viestiin, jossa kartan avulla esitetään kilpailun teemaa
  • kartografiseen sisältöön, esim. mantereiden, maanosien, maiden ja vesistöjen muotojen tunnistettavuuteen, karttamerkkien kuten pisteiden, viivojen ja aluesymbolien käyttöön, väritykseen ja paikkojen nimeämiseen
  • toteutuksen laatuun: luovuus, rohkeus, kuvaustapojen ja värien harmonia ja esteettisyys

Karttapiirroksen koko on korkeintaan A3. Kuvan tulee olla niin selkeä, että se kestää pienentämisen. Piirroksen voi tehdä myös tietokoneella. Siinä ei saa olla liikuteltavia tai piilossa olevia osia (esim. paperin takaa paljastuvat piirrokset). Jos piirrokseen on käytetty jotain muita materiaaleja, ne eivät saa olla helposti särkyviä (kuten kasvien lehdet) eivätkä kohota puolta senttiä korkeammalle paperin pinnasta.

Piirrokselle annetaan englannin- tai ranskankielinen otsikko, joka kirjoitetaan piirroksen taakse. Lisäksi sinne kirjoitetaan: tekijän nimi, ikä, luokka, koulun osoite ja kilpailumaa (Finland).  Jos kyseessä on yksittäinen osallistuja (ei koulun kautta organisoitu), osoitteeksi voi merkitä kotiosoitteen.

Alkuperäiset karttapiirustukset lähetetään kilpailun Suomen koordinaattorille osoitteeseen: Katariina Kosonen, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto ja niiden tulee olla perillä viimeistään torstaina 13.4.2017.

Kunkin sarjan kaksi parasta palkitaan Suomen Kartografisen Seuran lahjoittamilla palkinnoilla ja kunniakirjoilla. Suomen Kartografinen Seura ja Geopiste voivat jakaa myös kunniamainintoja.

Suomen kilpailun voittajat palkitaan toukokuussa 2017 ja kaikista kilpailutöistä järjestetään näyttely Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella, Physicum-rakennuksen valopihalla.

Vanhemmille lähetetään allekirjoitettavaksi lomake, jossa vanhemmat antavat luvan lastensa kilpailuun osallistumiseen ja heidän töidensä käyttöön. Kilpailuun osallistuvan luokan opettaja koordinoi lupien keräämisen.

Voittajatyöt lähetetään kansainväliseen Barbara Petchenik -karttakilpailuun, joka järjestetään kartografisen konferenssin yhteydessä Washingtonissa, Yhdysvalloissa heinäkuussa 2017.

Osallistujien töitä voidaan käyttää korvauksetta esimerkiksi kortteina, kalentereina ja kuvituksena (Unicef, ICA, Suomen Kartografinen Seura yms.), mikä kannattaa huomioida piirrosten tyyleissä ja erityisesti värityksessä.

Jos sinulla on kilpailusta jotain kysyttävää, ota yhteyttä! katariina.kosonen[at]helsinki.fi

Kansainvälisen kilpailun kotisivu: http://icaci.org/tag/barbara-petchenik-competition/