Kansainvälistä tiedekasvatusta uudessa CLIMATE? -hankkeessamme

Ilmasto herättää tulevaisuuden tekijöissä monia kysymyksiä ja huolta. Nuoret kysyvät ilmastosta esimerkiksi tieteellisiä, yhteiskunnallisia, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Miten kysymyksiä voidaan käyttää ilmasto-opetuksessa eri asteilla? Miten osallistetaan lapset ja nuoret kysymään kysymyksiä ja löytämään ratkaisuja? Uudessa kansainvälisessä tiedekasvatuksen ilmastokasvatushankkeessamme CLIMATE? haetaan konkreettisia vastauksia yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti ilmastoon liittyviin kysymyksiin.

CLIMATE? -ilmastokasvatushankkeessa tavoitteena on pedagogisten mallien kehittäminen ja testaaminen yhteisöllisesti kysymyslähtöisessä ilmastokasvatuksessa kansainvälisessä opettajayhteistyössä. Hanke on osa Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatuksen (osa LUMA-keskus Suomea) laajempaa tutkimusperustaista ilmastokasvatusohjelmaa.

Hankkeen aikana opettajat eri maista perehtyvät erilaisiin työtapoihin käyttää oppilaiden kysymyksiä osana ratkaisukeskeistä ilmasto-opetustaan ja oppivat aiheen uusimmasta tutkimuksesta ja toisiltaan. Työskentely tapahtuu verkkoalustalla. Tavoite on, että hankkeen päätyttyä opettajat ovat rohkaistuneet kokeilemaan oppilaiden kysymyslähtöistä pedagogiikka, ja että on yhdessä tuotettu uusia konkreettisia malleja, joita opettajat ympäri maailmaa voivat viedä omaan ilmasto-opetukseensa opetussuunnitelman tavoitteiden tueksi. Hankkeessa saadaan myös tutkimustietoa kysymyslähtöisestä ilmastokasvatuksesta.

CLIMATE? -hanke käynnistyy yhteissuunnittelulla syksyllä 2020. Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi hankkeeseen osallistuu ilmastokasvatuksen asiantuntija, apul. prof. Cliona Murphy Irlannista.

Lisätietoa: projektipäällikkö, FT Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi) tai LUMA-tiedekasvatuksen ilmastokasvatusohjelman johtaja, prof. Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi)