Jätkäsaaren päiväkoti, Lauttasaaren yhteiskoulu ja Forssan kuvataidekoulu palkittiin tiedeprojekteistaan

Uudenmaan oppimisyhteisöt menestyivät hyvin kansallisessa projektioppimiseen keskittyneessä StarT-kilpailussa. Jätkäsaaren päiväkotiryhmien toteuttama monialainen oppimisprojekti Veden maailma palkittiin lasten ja nuorten projektien sarjassa. Lisäksi hyvien käytänteiden sarjassa palkittiin Lauttasaaren yhteiskoulun ja ala-asteen Lasten tiedekysymykset ja Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulun Piirustushiilen valmistaminen.

Jätkäsaaren kahden päiväkotiryhmän toteuttaman projektityön tavoitteena oli selvittää, mitä vesi on ja mistä se tulee.

– Vesi-teemainen ilmiöprojekti alkoi esikoululaisten ihmettelystä ruokapöydässä: ”Jos maito tulee lehmästä, niin mistä tää juomavesi sitten tulee?”, kertovat ryhmän opettajat Tiina Räsänen ja Päivi Toivonen.

Projekti eteni lasten ihmettelyä ja heiltä nousevia teemoja mukaillen. Opettajien tehtäväksi jäikin lähinnä kannatella tätä kiinnostusta ja toimia tukena.

– Pidimme projektissa läsnä jatkuvasti tutkivan otteen oppimiseen ja oppimisen ilo olikin jatkuvasti läsnä. Myös meidän oli helppo lähteä tekemiseen mukaan, kun lasten innostus tarttui, toteavat Räsänen ja Toivonen.

Opettajien mukaan vesi sopi teemaksi myös Päiväkodin merellisen sijainnin ansiosta. Projektin aikana liikuttiin päiväkodin lähiympäristössä ja nämä retket olivatkin osallistujille mieleenpainuvin osa koko projektia. Merialuetta käytettiin myös tutkimuskohteena ja tehtyjen kokeiden havaintoja käytiin läpi koko ryhmän kesken. Katso Jätkäsaaren päiväkodin projektityön videokooste YouTubessa tai alta.

 

Yhteistyössä vastauksia tiedekysymyksiin

Lauttasaaren yhteiskoulun ja ala-asteen Lasten tiedekysymykset -projektityö rakentui nuorten pohtimien teemojen ympärille. Projektissa eri luokka-asteet pääsivät tekemään yhteistyötä, kun ala-asteen luokat keksivät mieltään askarruttavia tiedekysymyksiä, joista  yläkoululaiset ja lukiolaiset valitsivat itseään kiinnostavat ja pohtivat niihin  vastauksia. 

 Vastauksia etsittiin projektipäiväkirjan mukaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mistä ajatukset muodostuvat päähämme? Mistä värisokeus tulee? Miten tulivuoret muodostuvat? Lopuksi vastaukset koottiin yhteen ja lähetettiin alakoululaisille. Kaikkiin kysymyksiin ei vastauksia löytynyt, mikä sekin oli opettavaista. Tutustu projektipäiväkirjaan tästä linkistä.

Tuomaristo kehui projektia erityisesti eri kouluasteiden yhteistyön edistämisestä.

Piirustusvälineet valmistuivat itse tehden

Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulun projektissa kokeiltiin, onnistuuko piirustushiilen valmistaminen itse. Noin 7–12-vuotiaiden oppilaiden ryhmä pääsi itse valmistamaan piirustushiiliä oksanpätkistä sekä käyttämään valmistettuja hiiliä metsäaiheisten taideteosten tekemiseen. 

 Projektin aikana koettiin monenlaisia elämyksiä, kun oppilaat pääsivät esimerkiksi veistämään oksia puukolla. Se oli monille heistä uutta. Myös valmistuneet hiilet osoittautuivat piirtämistarkoitukseen erinomaisiksi: Niistä lähti vahva tumma väri eivätkä ne katkenneet yhtä helposti kuin valmiit hiilet. Tutustu projektin videokoosteeseen YouTubessa tai alta.

 

Tuomaristo kiitteli projektia etenkin sen elämyksellisyydestä ja monipuolisuudesta. 

StarT-ohjelma

LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelma tukee perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin kuuluvan monialaisen ja ilmiöpohjaisen projektioppimisen toteuttamista kouluissa. Lue lisää ohjelmasta tältä sivulta. Palkinnot jaettiin StarT-viikon huipentaneessa palkintojenjaossa perjantaina 16.4.