Helsingin yliopisto tiivistää yhteistyötään Tekniikan museon kanssa tutkimuspohjaisessa pedagogisessa kehittämisessä ja koulutuksessa

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus ja Tekniikan museo ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä vuoteen 2022 asti. Yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta nyt sovittu yhteistyö tekee siitä syvempää ja systemaattisempaa.

Tiivistettävän yhteistyön tavoitteena on saada hyötyjä toisen osapuolen vahvuuksista omassa ja yhteisessä toiminnassa. Kehittämällä yhteistyössä pedagogisesti antoisia sisältöjä vahvistetaan molempien osapuolten toimintaa entisestään.

Molemmat toimijat ovat pitkään työskennelleet samojen tavoitteiden eteen. Molempien tavoitteena on mm. lasten ja nuorten innostaminen tieteiden pariin sekä mielikuvituksen ruokkiminen ja asioiden ihmettelyyn, tutkimiseen ja innovointiin kannustaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös opettajien työn ja elinikäisen oppimisen tukeminen.

Tekniikan museo on ennakkoluuloton ja uudistava suomalaisten teknologiaperinnön tarinallistaja, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta. Museo on suosittu kohde opetusryhmien toiminnallisille opintokäynneille ja tarjoaa myös vapaa-ajan suosittuna vierailukohteena lapsille, nuorille ja koko perheelle mielekkäitä ja motivoivia oppimiskokemuksia.

Helsingin yliopiston lapsia, nuoria ja koko perheitä osallistava tiedekasvatustoiminta perustuu tiiviisti opettajankoulutuksen yhteydessä tapahtuvaan jatkuvaan tutkimukseen sekä tutkimukseen perustuvaan pedagogiseen kehittämiseen. Tutkimusta ja kehittämistä toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Yliopiston osaaminen tiedekasvatuksen tutkimuspohjaisessa kehittämisessä vahvistaa Tekniikan museon tarjonnan kehittämistä. Kehittämistutkimuksen metodologialla kehitettävät uudet pedagogiset toimintamallit ja aineistot hyödyttävät molempia osapuolia.

Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteistyö avaa mahdollisuuksia opintojaksojen ja pedagogisten opinnäytetöiden suorittamiseen Tekniikan museolla. Tarkoitus on toteuttaa jatkossa esimerkiksi opettajaksi opiskelevien tutustumisvierailuja museoon sekä tarjota mahdollisuus Tiedekasvatus-kurssin suorittamiseen museon oppimisympäristöissä. Yliopiston nuorille tutkijoille museo tarjoaa kohtaamispaikan ja mahdollisuuden tiedeviestinnässä harjaantumiseen. Omasta tutkimuksesta innostavasti viestiminen ja muu tieteen popularisointi ovat osa tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista.

Li­sä­tie­to­ja:

Helsingin yliopisto: Tiedekasvatuskeskuksen johtaja, professori Maija Aksela, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Tekniikan museo: Museonjohtaja Marjo Mikkola, 050 3755 687, marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi