Geoinformatiikan tutkimuspäivät TET-jaksolaisen silmin

Tiedekasvatuskeskuksen tettiläinen Ivan kävi torstaina 3.5. Geoinformatiikan tutkimuspäivillä. Mitä geoinformatiikka on, ja mitä tutkimuspäivän aikana tapahtuu?

Mikä on Geoinformatiikan tutkimuspäivä?

Geoinformatiikan tutkimuspäivänä Helsingin yliopiston kampukselle tulee tutkijoita, opiskelijoita ja professoreita melkein kaikista Suomen yliopistoista esittämään tai kuuntelemaan muiden esityksiä paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien hyödyntämisestä tutkimuksessa. Opettajia ja eri järjestöjen jäseniä oli paikalla myös. Geoinformatiikan tutkimuspäivän aiheena oli geoinformatiikan aineistojen ja menetelmien soveltaminen tutkimuksessa, muun muassa QGIS-työkalun avulla.

Mitä esitettiin?

Enimmäkseen eri yliopistojen tutkijat esittelivät millaista tutkimusta he tekivät ja millaisin menetelmin. Osa projekteista oli vielä kesken, mutta kaikilta löytyi jo joitakin tuloksia. Osa esiintyjistä esitteli aineistoja ja työkaluja joita muut voivat tutkimuksessa käyttää. Jokainen esiintyjä kertoi lyhyesti hankkeensa tavoitteista, käytetyistä menetelmistä ja prosessista, sekä saavutetuista tuloksista.

Mitä muuta?

Helsingin yliopiston opiskelijat esittelivät kurssiprojektejaan taukopaikan viereen pystytetyssä posterinäyttelyssä. Postereissa kuvattiin heidän työtään sekä tutkimustaan ja kerrottiin tarkemmin käytetyistä menetelmistä. Tarjolla oli myös kirjallisuutta tutkimuspäivän esitysten aiheisiin liittyen.

Lisätietoja Geoinformatiikan tutkimuspäivästä löytyy Fiuginetin sivuilta.