Ensimmäiset integraalipäivät järjestetään 16.-18.4.2021 - Opettaja lähde mukaan

Integraalipäivät kokoavat yhteen peruskoulun ja toisen asteen matematiikan opettajia sekä matematiikan opettajaopiskelijoita. Tavoitteena on suunnitella lukiolaisille tai yläkoululaisille sopivia matematiikan oppitunteja, joita voi käyttää joustavasti esimerkiksi kerhoissa, matematiikan tutkijoiden pitämien esitelmien pohjalta. Samalla pääsee verkostoitumaan kollegojen kanssa, tutustumaan uusiin ajatuksiin ja viettämään aikaa innostavassa seurassa!

Ensimmäiset Integraalipäivät järjestetään 16.-18.4.2021 etänä ZOOM-yhteyden kautta.

Maksuttoman kolmipäiväisen tapahtuman aikana tutustutaan neljään eri matematiikan aiheeseen. Aiheiden käsittely alkaa alan tutkijan pitämällä esitelmällä, joka toimii inspiraationa oppituntien suunnittelulle.

Esitelmän jälkeen ideoidaan pienryhmissä aiheeseen liittyvää oppituntia.  Ryhmän auttaa toisiaan ymmärtämään esitelmän sisällön ja sitten mietitään, mitä mielenkiintoista esitelmän aihe voisi tarjota oppitunneille. Tarkoituksena on keskittyä aiheen matemaattiseen sisältöön. Ideoinnin jälkeen on yhteenvedon aika, jolloin mietitään yhdessä, kuinka eri ideat voisi yhdistää oppitunniksi. Yhteisen koonnin jälkeen suunnitellaan pienryhmissä konkreettisia oppitunteja aiheista. Tapahtuman jälkeen materiaaleja myös pilotoidaan kouluissa.

Luentoja ja ryhmätyöskentelyä on perjantaina 16.4. noin klo 17-20, lauantaina klo 9-17 ja sunnuntaina klo 9-16. Tarkempi ohjelma päivittyy Integraalipäivien verkkosivuille

Puhujat

  • Professori Mats Gyllenberg (Helsingin yliopisto)
  • Professori Maarit Järvenpää (Oulun yliopisto)
  • Yliopistonlehtori Riikka Kangaslampi (Tampereen yliopisto)
  • Professori Samuli Siltanen (Helsingin yliopisto)

Hae mukaan päiville

Hae mukaan kevään Integraalipäiville lomakkeen kautta.

Haku sulkeutuu sunnuntain 28. ja maanantain 29.3.2021 välisenä yönä klo 00:00.

Monipuolisen yhteistyön luomiseksi tapahtumaan otetaan mukaan:

  • 16 peruskoulun tai toisen asteen matematiikan opettajaa,
  • 4 korkeakouluopettajaa tai matematiikan tutkijaa ja
  • 4 matematiikan opettajaopiskelijaa.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Integraalipäiville mukaan päässeille ilmoitetaan tästä viikkojen 13 ja 14 aikana.

Integraalipäiviä tullaan järjestetään kahdesti vuodessa.

Kysymykset ja lisätiedot

Tutkijatohtori Neea Palojärvi: neea.palojarvi@helsinki.fi

Muut järjestäjät:
Apulaisprofessori Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Professori Mats Gyllenberg

Tukemassa

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee tapahtumaa.