Fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni
Fotoni (aikaisemmin F2k-opetuslaboratorio) tarjoaa fysiikan toiminnallisia opintokäyntejä Kumpulan kampuksella sekä mahdollisuuden vierailla fysiikan osastolla ja ilmakehätieteiden keskus INARissa.

Toimintaa järjestetään sekä peruskoululaisille, että toiselle asteelle.

Lukiolaisille Fotonissa esitellään kokeellista modernia fysiikkaa ja tutkitaan luonnon mysteerejä (erityisesti valon ja aineen luonnetta ja näiden vuorovaikutusta).

Peruskoululaisille (ja lukiofysiikan alemmille kursseille) Fotonissa esitellään arkipäivän fysiikkaa ja ilmastonmuutoksen tieteellisiä perusteita. Tutkimusosastovierailut ovat tietotasoltaan ensisijaisesti lukiolaisille tarkoitettuja, mutta myös yläkoululaisille voidaan järjestää vierailuja mm. ilmakehätieteiden laboratorioihin.

Fotonin erityisalue ovat kokeet, jotka johtivat klassisesta fysiikasta nykyfysiikkaan. Modernissa fysiikassa tärkeitä teemoja ovat mm. valon, aineen ja varauksen kvantittuminen. Niinpä laboratorio soveltuu erityisen hyvin lukion modernin fysiikan tai sähkömagnetismin kurssin yhteyteen sekä osaksi työkurssia.

Fotonin opintokäynnit

Varauskalenteri etäopintokäynneille on auki!  Toteutamme syksyllä 2021 etäopintokäyntejä etäyhteyden avulla. Etäopintokäynnit ovat suunnattuja yläkouluille ja lukioille.

Tutustu ensin tarkempiin varausohjeisiin ja varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkien sivulla. Tämän jälkeen Fotonin yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Opintokäynnin aikana opiskelijat voivat seurata opintokäyntiä omalla tietokoneella tai esim. yhteiseltä näytöltä luokan edestä.

Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos -etäopintokäynti

Ennen opintokäyntiä ryhmän kanssa on tärkeä keskustella ilmastonmuutoksesta yleisellä tasolla. Mitä oppilaat tietävät aiheesta ja mitä kysymyksiä herää? Kootkaa kysymyksiä yhteen ja niihin etsitään opintokäynnin aikana vastauksia. Voitte myös katsoa aiheeseen johdattelevan videon

Opintokäynnin aikana toteutetaan yksi kokeellinen demonstraatio. Demoa voi seurata työohjeen kautta, ja siihen voi tutustua etukäteen

Huom. täl­lä het­kel­lä vie­rai­lu­ja ei jär­jes­te­tä pai­kan pääl­lä.

En­nen vie­rai­lua

  • Lukio: Valitse tehtävät työt tai kysy suosituksia. Ota huomioon ryhmäsi koko, jotta töitä riittää kaikille. Töiden tekoon vaadittava aika vaihtelee opiskelijoiden pohjatietojen mukaan. Käy laboratoriotöiden aihesisällöt läpi etukäteen opiskelijoittesi kanssa. Miettikää erityisesti, mihin tutkimuskysymyksiin laboratoriossa haette vastauksia. Koordinaattorilta voi kysyä vinkkejä aiheiden opetukseen. Työohjeiden lukeminen etukäteen voi nopeuttaa työskentelyä, mutta keskeisempää on tutkimuksen perusideaan tutustuminen: mitä tutkitaan, mihin mittaus perustuu, mitä pohjatietoja tarvitaan.
  • Peruskoulu: Valitse sopiva vierailukokonaisuus. Tutustukaa vierailun aihepiiriin tarpeen mukaan.
  • Laboratoriossa on printattuja työohjeita, mutta voit myös tulostaa niitä itse opiskelijoille tutustuttavaksi.

Vie­rai­lun ai­ka­na

  • Lukiolaisten vierailun rakenne on tyypillisesti: Fysiikan laitoksen ja fysiikan opiskelun esittely (15 min); töiden tekoa (esim. 60 min), mahdollisesti vierailu tutkimusosastolle (30-60 min).
  • Peruskoululaisten kohdalla keskitytään laboratoriotöiden tekoon, jolloin vierailun pituus on n. 60-75 minuuttia.
  • Koordinaattori hakee ryhmän Physicum-rakennuksen aulasta, ellei toisin sovita.
  • Opettaja ja Fotonin koordinaattori auttavat töiden tekemisessä.
  • On suositeltavaa, että lukio-opiskelijoilla on omat tietokoneet mukana.

Vie­rai­lun jäl­keen

  • Koonti tuloksista ja opituista asioista opettajan parhaaksi näkemällä tavalla.
  • Valosähköisen ilmiön, elektronin ominaisvarauksen ja kaksoisrakokokeen tapauksessa tulosten kvantitatiivinen tarkastelu ja mahdollinen raportin kirjoittaminen.
Muut vierailut Kumpulan kampukselle

Huom. poikkeustilanteesta johtuen emme järjestä tällä hetkellä vierailuja paikan päällä. Alla esitettyjä vierailuja ja työpajoja järjestetään kun tilanne sen sallii.

Opintovierailullanne teille voidaan esitellä Kumpulan kampusta, fysiikan opiskelua ja fysiikan tutkimusta. Perehtyä voi hiukkaskiihdyttimeenröntgentomografiaan (röntgenkuvaukseen ja 3D-mallinnukseen), hiukkasdetektorilaboratorioontähtitieteen laboratorioihin sekä ilmakehätieteiden tutkimukseen (INAR). Ilmakehätieteissä vierailuvaihtoehtoja ovat säätutka ja SMEAR-asema.

Tutkimusosastovierailuja järjestetään lukio- ja yläkouluryhmille. Yläkoululaisille ja lukion ensimmäisen vuositason opiskelijoille suosittelemme ilmakehätieteisiin keskittyvää vierailua. Huomatkaa kuitenkin, että tutkimusosastovierailut ovat taustatietotasoltaan erityisesti lukioikäisille suunnattuja. Esittelijät ovat tutkimusosaston henkilökuntaa eivätkä välttämättä tunne kaikkien opiskelijaryhmien lähtötasoa. Siispä onkin hyvä esittää ahkerasti kysymyksiä!

Jotkut tutkijat voivat järjestää lyhyitä luentoja tutkimusaloistaan, kun asiasta sovitaan hyvin etukäteen. Tarjolla olevia luentoaiheita ovat ainakin "Hiukkasfysiikka ja kosmologia", "Higgsin bosoni", "Plasma physics, spaceflights and space trash", "Space physics: solar storms, aurora and satellites", "Solar system exploration and ESA".

Lisäksi mahdollista on järjestää CERNin hiukkastutkimusdatan käsittelyyn liittyvä työpaja, jonka yhteydessä voi myös kysellä CERNissä vierailleelta työpajan vetäjältä hiukkastutkimuksesta. Työpajassa dataa käsitellään Python-ympäristössä, mutta aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita.

Fysiikan avoimen opetuslaboratorio Fotonin materiaalipankki

Fysiikan avoimen opetuslaboratorio Fotonin materiaalipankista löydät kaikki materiaalimme opetuksen ja oppimisen tueksi eri oppiasteille.

Sijainti ja yhteystiedot

Fotoni on fysiikan tiedeluokka, joka sijaitsee Kumpulan tiedekampuksella Physicum-rakennuksen (Gustaf Hällströmin katu 2) toisessa kerroksessa. Ennen vuotta 2021 Fotoni tunnettiin nimellä F2k-laboratorio.

Yhteydenotot: fotoni@helsinki.fi