Opettajien ilmastofoorumi: Teachers' Climate Change Forum
Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osana LUMA-Suomi verkostoa) sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen ja osallistavan Teachers' Climate Change Forumin 2022 (TCCF). Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan. Tapahtuma järjestetään englanniksi. Foorumin toteuttamista tukee Magnus Ehrnroothin säätiö.
Opettajien ilmastofoorumi ja Globaalit haasteet nuorten foorumi

Vuosittain järjestettävässä ilmastonmuutosfoorumissa opettajat ympäri maailmaa kohtaavat ja oppivat lisää ilmastonmuutoksesta, sen tutkimuksesta ja opetuksesta. Foorumia on järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2019 konferenssi järjestettiin Hyytiälässä ja vuosina 2020 sekä 2021 virtuaalisesti.

Konferenssi järjestetään virtuaalisesti 8.-9.8.2022

Konferenssi koostuu kahdesta tapahtumasta, Opettajien ilmastofoorumista sekä Globaalit haasteet nuorten foorumista, tuoden yhteen opettajia ja nuoria. Globaalit haasteet -foorumia on järjestetty vuodesta 2019 lähtien.

Tapahtuman tueksi on luotu verkkomateriaali (linkki alla), johon suosittelemme tutustumaan ennen konferenssiin osallistumista, mutta tämä ei ole pakollista.

Ohjelma

Maanantai 8.8.2022, klo.9-15:30

9:00-9:15 Avaussanat, TCCF:n johtaja, professori, Maija Aksela, LUMA Science Helsinki & TCCF:n varajohtaja, yliopistonlehtori, Laura Riuttanen, INAR

9:15-9:30 Käytännön ohjeistus, koordinaattori, Pinja Tolvanen

9:30-11:00 Keynote-puheenvuoro: “Facts about climate change”, yliopistonlehtori, Laura Riuttanen, INAR

11:00-12:00 Tauko

12:00-14:00 Avoimen ilmastodatan hyödyntäminen - IPCC Interactive Atlas, väitöskirjatutkija Janina Taurinen, INAR

14:00-14:15 Tauko

14:15-15:00 Kokemuksia sekä ideoita hyvistä ilmastonmuutokseen liittyvistä käytänteistä

15:00-15:30 Loppusanat, vanhempi yliopistonlehtori, Taina Ruuskanen, INAR

Tiistai 9.8.2022, klo.9-16:30

9:00-9:10 Avaussanat, TCCF:n johtaja, professori, Maija Aksela, LUMA Science Helsinki

9:10-9:15 Käytännön ohjeistus, koordinaattori, Pinja Tolvanen

9:15-11:00 Keynote-puheenvuoro: "Students' agency and climate change”, yliopistotutkija Sakari Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto

11:00-12:00 Tauko

Työpajat:

12:00-13:00 Maankäytön muutokset ja vesipula Kenian Taitavuorilla, LUMA Taita -hanke, Pinja Tolvanen

13:00-14:00 Miten opettaa ilmastoaihetta oppijoiden kysymyksistä lähtien?, Climate? -kehittämishanke, TCCF:n johtaja, professori, Maija Aksela; tohtori, Pilvi Sihvonen; tohtori, Jaana Herranen, LUMA Science Helsinki

14:00-15:00 TULEVAISUUDEN TUTKIJAT: MITÄ ILMASTOLLE TAPAHTUI? - poikkitieteellinen oppimistarina tulevaisuudesta käsin, väitöskirjatutkija Janina Taurinen, INAR

15:00-16:00 Life-riding with resilience: the art of staying forward-facing in uncertain times, Ágnes Sipos, UiT The arctic university of Norway

16:00-16:30 Loppusanat, TCCF:n johtaja, professori, Maija Aksela, LUMA Science Helsinki & yliopistonlehtori Laura Riuttanen, INAR

TCCF-verk­ko­materiaali

Teachers' Climate Change-verkkomateriaalin avulla eri luokka-asteiden opettajat pääsevät kuulemaan lisää viimeisimmästä ilmastomuutosta koskevasta tutkimuksesta ja saavat tukea oman asiantuntemuksensa ja minäpystyvyytensä rakentamiseen ilmastomuutosaiheiden opettamisessa.

Materiaali edistää eri koulutusasteiden opettajien tietämystä ilmastonmuutokseen liittyvästä uusimmasta tutkimustiedosta sekä osaamista ilmastonmuutoksen, sen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen käsittelyssä omassa opetuksessaan. Päätavoitteena on, että materiaaliin tutustuneilla opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Opettajat pääsevät lisäksi rakentamaan monitieteisen verkoston, johon kuluu opettajia eri luokka-asteilta. Verkostossa he voivat jatkaa ideoiden, kokemusten sekä taitojensa jakamista. Verkosto toimii aktiivisena foorumina opettajille, ilmastokasvattajille ja ilmastotutkijoille.

Ohjausryhmä