Opettajien ilmastofoorumi: Teachers' Climate Change Forum
Helsingin yliopiston tiedekasvatus sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen ja osallistavat Teachers' Climate Change Forumin 2021. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan. Tapahtuma järjestetään englanniksi. Foorumin toteuttamista tukee Magnus Ehrnroothin säätiö.
TCCF-verk­ko­kurs­si

Teachers' Climate Change-verkkokurssilla eri luokka-asteiden opettajat pääsevät kuulemaan lisää viimeisimmästä ilmastomuutosta koskevasta tutkimuksesta ja saavat tukea oman asiantuntemuksensa ja minäpystyvyytensä rakentamiseen ilmastomuutosaiheiden opettamisessa.

Kurssi edistää eri koulutusasteiden opettajien tietämystä ilmastonmuutokseen liittyvästä uusimmasta tutkimustiedosta sekä osaamista ilmastonmuutoksen, sen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen käsittelyssä omassa opetuksessaan. Päätavoitteena on, että kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Opettajat pääsevät kurssilla lisäksi rakentamaan monitieteisen verkoston, johon kuluu opettajia eri luokka-asteilta. Verkostossa he voivat jakaa ideoitansa, kokemuksiansa sekä taitojaan myös kurssin jälkeen. Verkosto toimii aktiivisena foorumina opettajille, ilmastokasvattajille ja ilmastotutkijoille.

TCCF-kon­fe­rens­si

Verkkokurssin lisänä vuosittain järjestettävässä tapahtumassa opettajat ympäri maailmaa kohtaavat ja oppivat lisää ilmastonmuutoksesta, sen tutkimuksesta ja opetuksesta. Vuonna 2019 konferenssi järjestettiin Hyytiälässä ja vuosina 2020 sekä 2021 virtuaalisesti.