Opintokäyntien tavoitteena on tukea ja kasvattaa kävijän ymmärrystä ja innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan. Mukaan on aikatauluista riippuen mahdollista saada tutkija Geotieteiden ja maantieteen laitokselta esittelemään tutkimusmenetelmiään ja tuloksiaan. Käynnille on hyvä varata aikaa noin kaksi tuntia. 

Mahdollisina lukiolaisille soveltuvina toiminnallisina sisältöinä tarjoamme :

  • Open Street Map-työpaja. Opettelemme tekemään Open Street Map -karttoja satelliittikuvien avulla kriisialueilta avustustyön tukemiseksi. Tällöin toiminnan teemoina on kartografia, kaukokartoitus, alueellisten ongelmien pohdinta ja avustustyö.
  • Paikkatietoharjoitus omalla aineistolla. Kerätkää yhdessä maastosta haluamaanne dataa matkapuhelimien avulla. Työstetään yhdessä siitä karttoja. Annamme toki tukea myös aineiston keräämiseen.
  • Drone-lennokkien käyttö tutkimuksessa. Tutustutaan aineiston keräämiseen droneilla. Kelien salliessa voimme käydä ulkona keräämällä aineistoa dronella ja käsitellä sitä paikkatieto-ohjelmistolla.

Kysy myös sisältöä nuoremmille oppilaille.

Mahdolliset ajankohdat käynneille vaihtelevat osastollamme meneillään olevan opetuksen mukaan. Ota yhteyttä Geopisteeseen sopiaksesi opintokäynnin ryhmällesi.