Opintokäyntien tavoitteena on tukea ja kasvattaa kävijän ymmärrystä ja innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan. Mukaan on aikatauluista riippuen mahdollista saada tutkija Geotieteiden ja maantieteen laitokselta esittelemään työtään. Opintokäyntiin kuuluu aina alkuun geotieteiden ja maantieteen opintojen sekä osastomme toiminnan esittelyä. Käynnille on hyvä varata aikaa noin kaksi tuntia. 

Mahdollisina lukiolaisille ja osin myös peruskouluun soveltuvina toiminnallisina sisältöinä tarjoamme :

  • Geopisteen paikkatietoharjoituksen tekeminen QGIS-ohjelmistolla. Harjoituksiin voi tutustua Geopisteen materiaalisivuilla.
  • Open Street Map-työpaja. Opettelemme tekemään Open Street Map -karttoja satelliittikuvien avulla kriisialueilta avustustyön tukemiseksi. Toiminnan teemoina ovat kartografia, kaukokartoitus, alueellisten ongelmien pohdinta ja avustustyö. Kartat päätyvät julkiseen käyttöön Open Street Map-karttapalveluun. Katso https://www.hotosm.org/
  • Paikkatietoharjoitus omalla aineistolla. Kerätkää yhdessä maastosta haluamaanne dataa matkapuhelimien avulla. Työstetään yhdessä siitä karttoja. Annamme tukea myös aineiston keräämiseen.
  • Drone-lennokkien käyttö tutkimuksessa. Tutustutaan aineiston keräämiseen droneilla. Kelien salliessa voimme käydä ulkona keräämällä aineistoa dronella ja käsitellä sitä paikkatieto-ohjelmistolla. 
    • Huom! Olemme huomanneet että kahden tunnin vierailu ei välttämättä ihan riitä tämän prosessin läpi käymiseen kunnolla. Drone-toiminnasta voidaan ottaa toki tiivistettyjä esimerkkejä lyhyemmälläkin käynnillä.

Kysy myös sisältöä nuoremmille oppilaille. Esimerkiksi hiekkalaatikkomme sopii kaiken ikäisille. Tutustu lisätyn todellisuuden hiekkalaatikkoon.

Mahdolliset ajankohdat käynneille vaihtelevat osastollamme meneillään olevan opetuksen mukaan, koska käytämme samoja tiloja mitä opetuksessamme yliopistolla käytetään.  

Varaa opintokäynti Geopisteen varauskalenterista. Valitse ensin ryhmän maksimikoko, 22 tai 16 kävijää. Ryhmäkokorajoituksen voi ylittää helposti muutamilla ihmisillä, mutta silloin ei välttämättä ole tietokoneella tehtävien harjoitusten osalta kaikille omaa konepaikkaa.

Seuraavaksi näet kalenterissa tummennetulla päiviä jolloin aikoja on vapaana, ja kalenterin oikealla puolella mahdolliset kellonajat kun valitset päivän. Kellonajat ovat opintokäynnin alkamisajankohtia kahden tunnin vierailulle.

Saat varauksesta vahvistuksen sähköpostiin. Siinä olevalla linkillä voit muuttaa tai peruuttaa varausta vähintään 2 viikkoa ennen opintokäyntiä. Mikäli muutoksia tulee lähempänä käyntiä, ota yhteyttä Geopisteen yhteyshenkilöön. Ota myös yhteyttä mikäli sinulla on mitään kysyttävää toimintaamme liittyen.

Geopiste sijaitsee Helsingissä Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksessa (Gustaf Hällströmin katu 2) . Opintokäynneille tultaessa tapaamme Physicumin aulassa, tulemme teitä siihen vastaan.

Tervetuloa!

Yhteyshenkilö: Markus Jylhä