Opintokäyntien tavoitteena on tukea ja kasvattaa kävijän ymmärrystä ja innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan. Mukaan on aikatauluista riippuen mahdollista saada tutkija Geotieteiden ja maantieteen laitokselta esittelemään tutkimusmenetelmiään ja tuloksiaan. Opintokäyntiin kuuluu aina alkuun opintojen ja osastomme toiminnan esittelyä. Käynnille on hyvä varata aikaa noin kaksi tuntia. 

Mahdollisina lukiolaisille soveltuvina toiminnallisina sisältöinä tarjoamme :

  • Geopisteen paikkatietoharjoituksen tekeminen QGIS-ohjelmistolla. Harjoituksiin voi tutustua Geopisteen materiaalisivuilla.
  • Open Street Map-työpaja. Opettelemme tekemään Open Street Map -karttoja satelliittikuvien avulla kriisialueilta avustustyön tukemiseksi. Toiminnan teemoina ovat kartografia, kaukokartoitus, alueellisten ongelmien pohdinta ja avustustyö. Kartat päätyvät julkiseen käyttöön Open Street Map-karttapalveluun. Katso https://www.hotosm.org/
  • Paikkatietoharjoitus omalla aineistolla. Kerätkää yhdessä maastosta haluamaanne dataa matkapuhelimien avulla. Työstetään yhdessä siitä karttoja. Annamme toki tukea myös aineiston keräämiseen.
  • Drone-lennokkien käyttö tutkimuksessa. Tutustutaan aineiston keräämiseen droneilla. Kelien salliessa voimme käydä ulkona keräämällä aineistoa dronella ja käsitellä sitä paikkatieto-ohjelmistolla. 
    • Huom! Olemme huomanneet että kahden tunnin vierailu ei välttämättä ihan riitä tämän prosessin läpi käymiseen kunnolla. Drone-toiminnasta voidaan ottaa toki esimerkkejä lyhyemmälläkin käynnillä, mutta aikataulujen niin salliessa voimme sopia myös hieman pidemmän käynnin.

Kysy myös sisältöä nuoremmille oppilaille.

Mahdolliset ajankohdat käynneille vaihtelevat osastollamme meneillään olevan opetuksen mukaan, koska käytämme samoja tiloja mitä opetuksessamme käytetään.  Ota yhteyttä Geopisteeseen sopiaksesi opintokäynnin ryhmällesi.

Geopiste sijaitsee Helsingissä Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksen (Gustaf Hällströmin katu 2) ensimmäisessä kerroksessa, tilassa A115. Opintokäynneille tultaessa tapaaminen on Physicumin aulassa, johon tulemme teitä vastaan.

Yhteyshenkilö: Markus Jylhä

Huom! Ottaessasi yhteyttä opintokäynnin sopimiseksi, mainitsethan heti ensimmäisessä viestissä ainakin seuraavat asiat:

  • Ryhmän koko
  • Mikä kurssi tai mikä luokka on kyseessä
  • Mielellään useampi ehdotus vierailun ajankohdaksi. Esim. mitkä päivät viikosta sopivat, mikä kellonaika yleensä sopii tai vastaavasti mikä ei sovi. 
  • Yhteystietosi, myös puhelinnumero